Hjem > Aktuelt > Nyheder > Helle Mousing: Vil sikre en stærk fagforening

Helle Mousing: Vil sikre en stærk fagforening

1. oktober 2015
Kandidatinterview. Demokrati og medlemsinvolvering er vigtige redsskaber, siger Helle Mousing, der stiller op til valget af ny formand for Ergoterapeutforeningen.
Hello Mousing, kandidat til formandsposten i Etf
Helle Mousing, kandidat til formandsposten i Etf. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Tekst: Kirsten Weiss

Helle Mousing, hvad bliver anderledes med dig som formand for Ergoterapeutforeningen?

- Jeg kommer frisk fra praksis med et indgående kendskab til flere arbejdsområder og sektorer. Jeg har bred fagpolitisk erfaring samt erfaring fra de bonede gulve.

- Jeg byder ind med min ledererfaring, med mine erfaringer med at være tæt på det politiske game og med mit indblik i både økonomi og strategi. Jeg har været i mod- og medvind i medierne og håndteret det. Jeg ved, hvordan jeg reagerer. Og så er jeg god til at finde konstruktive løsninger – og til at stå fast. Jeg vil understrege, at jeg er klar over, at jeg ikke skal være leder i ETF, men det er vigtige kompetencer, man skal have.

Hvad vil medlemmerne se tilbage på som noget nyt og anderledes end tidligere, når du har været formand i en hel periode?

- At de i højere grad har følt sig set og hørt. Jeg vægter en demokratisk tilgang og vil gerne tænke medlemsinvolvering på nye måder. Vi har en unik fagforening, med så mange ressourcer og så mange medlemmer, der vil noget med deres fag. De skal inddrages mere end i dag. Både medlemmerne, men også vores tillidsvalgte, der er vores helt store ressource. De er ambassadører for Etf og skal opleve, at der lyttes til dem.

- Vores tillidsrepræsentanter har det tætte kendskab til medlemmerne ude på arbejdspladserne. Men jeg forestiller mig også, at vores regionale repræsentanter kan blive et tættere talerør til ledelsen. De skal opleve reel demokratisk indflydelse. Og glem så heller ikke, at vi altid har et stående repræsentantskab, som i dag mest oplever at blive hørt hvert tredje år. Dem kan vi også godt aktivere mere. Der er masser af hvilende potentiale her.

Hvad mener du er det vigtigste fokusområde for Ergoterapeutforeningen, når det skal lægges fast på REP 16?

- Når vi i højere grad end i dag får aktiveret medlemmerne, vil de naturligvis spille ind med temaer. Men gode bud kunne være, at vi arbejder videre med den rehabiliterende tilgang og med velfærdsteknologi.

- I forhold til rehabilitering så er vi rigtigt godt inde omkring seniorområdet, men jeg ser rehabilitering som en vogn, der ruller – over flere områder og også efter 2016. Udover jobcentrene skal vi med ind på flere arbejdsområder, for eksempel handicap- og skole/uddannelsesområdet. Vi skal finde dokumentation og pege på, hvad ergoterapien og ergoterapeuterne kan bidrage med. Vi skal blive bedre til at måle og dokumentere vores biddrag.

 – Den anden store overskift er velfærdsteknologi. Og den bold er jeg lidt bekymret for, om vi griber godt nok. Ergoterapeuter er stærke på hjælpemiddelformidling, men i øjeblikket ser jeg designere og it-folk, der tager over. Måske har vi en lille smule berøreringsangst over for ordet teknologi? Men vi er jo dem der ved, hvordan borgerne bruger hjælpemidlet, og er dem der kan formidle det. Vi bør indgå tæt dialog i et tværfagligt samarbejde. Vi er skarpe på borgerne/patienten og om hvordan hjælpemidler håndteres

Du skriver i dit opstillingsgrundlag, at Ergoterapeutforeningen skal være et skridt foran for at imødekomme udfordringer og tendenser. Hvad mener du konkret? Og hvordan vil du arbejde med det?

- Hvis vi vil bevare et stærkt Etf, er det vilkår, at vi skal være et skidt foran. På mange områder. Det gælder i forhold til både den offentlige opinion og til strukturelle forandringer, hvor ergoterapeuter spiller en rolle. Vi skal spotte tendenser og gøre opmærksom på, hvor ergoterapeuter har noget at bidrage med. Et eksempel var kommunalreformen, som en stor strukturel forandring, der faktisk medførte, at vi opnåede at få flere stillinger.

- Lige nu kunne vi eksempelvis være på forkant i forhold til ”den robuste borger”. Populært sagt så var det tidligere sådan, at vi i den offentlige sektor stod og ”plukkede varer ned af hylderne” og fortalte borgerne, hvad det offentlige kunne tilbyde dem. Fremover er spørgsmålene til borgerne snarere: ”Hvad kan du bidrage med? Hvilke ressourcer har du? Hvad interesserer dig? Og den forandring spiller lige ind i den ergoterapeutiske praksis og vores viden om at finde ressourcer.

- I forhold til løn- og ansættelsesvilkår skal vi naturlig også hele tiden have fingeren på pulsen. Vi skal være opmærksomme på, hvad de tænker ”inde på fortet”. Og hvad vi er oppe imod. Vi skal vurdere kampen. Og ikke gøre os til ofre for omstændighederne. Der er ting, vi må give køb på i en forhandling. Til gengæld er der ofte mulighed for at få noget andet. Jeg er en pragmatisk forhandler, der tror på både dialogen med medlemmerne og muligheden for at blande sig og påvirke de rigtige steder. Vi skal byde ind i samarbejdsgrupper og udvalg og være opmærksomme på, hvad de arbejder med i ministerierne. For eksempel i de udvalg og arbejdsgrupper, der udarbejder materiale til brug i ny lovgivning. Jeg mener, at vi i endnu højere grad end i dag kan samarbejde med de ergoterapeutfaglige selskaber om dette. Det er helt nødvendigt at vi deltager i mange fora og synliggør os.

Er ergoterapeutfaget og ergoterapeuterne synlige nok?

- Synlighed er mange ting. For eksempel at nogen taler ens sag. Det er vigtigt for de mange ergoterapeuter, der tidligere arbejdede under en ergoterapeutfaglig leder, og i dag er ansat steder, hvor ledelsen ikke har samme faglige indsigt. Vi skal sørge for, at nogen stadig taler deres sag.

- Vi skal også over for politikerne hele tiden synliggøre, hvad det betyder at have ergoterapeuter ansat. Her skal vi være synlige på både kommunalt og regionalt niveau, når der lægges budgetter. Også her tænker  jeg, at vores medlemmer kan spille en meget større rolle end i dag. Det kan være i form af at starte debatter på lokale platforme, skrive læserbreve eller være aktive på de sociale medier. Jeg mener, at Etf kan bidrage med konsulenter for de ergoterapeuter, der ønsker at tage del i debatten. Vi kan hjælpe med temaer, argumenter osv.

- De ergoterapifaglige selskaber er også en platform for synlighed. Jeg synes, det skal være dem, man ringer til, når medierne vil have en ekspertudtalelse. Og så ser jeg helt overordnet en opgave i at gøre fagforeningen mere synlig. Mange unge i dag er ikke klar over, hvad det egentlig betyder at være medlem af en fagforening, for eksempel hvilken særlig rolle TR har, hvad MED-organisations rolle og overenskomstaftaler er

Hvordan vil du arbejde med overenskomster, når der ikke er mange nye lønkroner at gøre godt med?

- Min styrke her er, at jeg er en garvet forhandlingsrotte! Vi er en lille forening; det er både vores styrke og vores svaghed, men Ergoterapeutforeningen har faktisk en høj status i forhandlingsfællesskabet i dag – og en dygtig forhandler. Men jeg kender også gamet. Jeg kender teknikken i forhandlingen; at man skal kende sin smertegrænse og ikke lægge alting frem på første møde.

- Jeg kan ikke love alt, og vi skal ikke tro, at vi kan få alle vores ønsker igennem. Og dog … For vi er en lille forening, og det koster faktisk ikke altid så meget at opfylde vores ønsker, hvis vi tænker konstruktivt. For eksempel kan et krav i en forhandling jo godt være, at man skal ledes af en fagligt kompetent leder. Eller kompetenceudvikling som en del af driftsopgaven. Man kan komme et godt stykke ved at tænke kreativt, og man skal kende sin besøgelsestid, når man forhandler med mastodonter som KL og Danske regioner!

Hvordan vil du konkret arbejde med at øge medlemsinvolveringen?

- Jeg vil lytte! Og jeg vil mødes med folk. Og vil via Etf klæde medlemmerne på til at tage debatter på flere plan: Tillidsrepræsentanter, regional repræsentanter, repræsentantskabet og vores medlemmer.

 - I de mødefora, vi allerede har, kan vi have fast punkt på dagordenen, der handler om at spørge deltagerne, hvad der sker der? Hvad rører sig? Hvad siger medlemmerne?

- Og så synes jeg, at hovedbestyrelsen skal spille en mere aktiv rolle. Jeg vil som del af ledelsen lytte mere end i dag. Vi skal have debatter og derpå udfærdige politikkerne. Her er vi allerede kommet et stykke vej i dag, men jeg ser et stort potentiale for at styrke debatten nedefra. 

Hvad er dit største ønske/ambition for Ergoterapeutforeningen?

- At man skal være stolt over at være ergoterapeut!

- Jeg mener, at Ergoterapeutforeningen spiller en vigtig rolle for at kunne udøve faget tilfredsstillende. For vi er meget ærekære i forhold til borgerne, men også underlagt rammer, der spiller ind på den måde, vi udøver faget på. Derfor skal Ergoterapeutforeningen have høj medlemsfrekvens, hvor alle fagområder samt studerende og akademikere skal føle, at de får noget for pengene. Jeg er opmærksom på, at akademikermedlemsgruppe vokser.

- Ergoterapeutforeningen skal være en fagforening, alle ergoterapeuter føler er til for dem; ikke et sted hvor man drukner i mængden. 

Formandsvalg 2015