Hjem > Aktuelt > Nyheder > Heidi Juul Svenstrup stiller op til HB på den regionale plads i Midt-Nord

Heidi Juul Svenstrup stiller op til HB på den regionale plads i Midt-Nord

16. april 2020
Heidi Juul Svenstrup har meldt sit kandidatur til suppleringsvalget til Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse. Hun stiller op til pladsen i region Midt-Nord.

Når Heidi Juul Svenstrup, der arbejder som faglig koordinator i afd. Socialpsykiatri og Beskæftigelse, Kompetencecenter Skanderborg, har meldt sig på banen som kandidat til HB-valget sker det med et klart fokus på, at Ergoterapeutforeningen er både en fagforening og en professionsforening.

- Jeg vil gerne arbejde for det faglige fællesskab vi har, og som kan spænde over alle grene af ergoterapi og alle ”slags” ergoterapeuter. Jeg vil gerne være med til at sikre, at vi er en nærværende forening, der har en plads i alle ergoterapeuters hjerter, siger Heidi Juul Svenstrup.

Med et ønske og målsætning om, at have en forening, der rummer alle ergoterapeuter, ser Heidi Juul Svenstrup også foreningens tre indsatsområder, som udgangspunkt for høj faglighed og rummelighed.

- Når jeg læser om de 3 spor; Lige adgang til ergoterapi, Styrket praksisudvikling og Styrket forskning, så tænker jeg, at vi netop med dette kan rumme og anerkende alle grene af ergoterapien og alle ”slags” ergoterapeuter. Ved at balance de 3 spor tænker jeg, at vi kan forblive et fag med høj faglighed, stor rummelighed og en fagforening der fortsat kan tiltrække og fastholde ergoterapeuter og dette vil jeg gerne arbejde aktiv for gennem en plads i vores hovedbestyrelse.

Heidi Juul Svenstrup har også en vision om, at man i hverdagspraksis skal kunne drage nytte af de ydelser, som foreningen faciliterer og bruger økonomien på.

- Jeg har en holdning til, hvordan man oplever sit medlemskab af foreningen. For at vi kan forblive det naturlige valg for ergoterapeuter, tænker jeg at vi skal sikre, at vores kontingent ”passer” til de ydelser, vi modtager. Her kan vi med fordel være tydelig på, hvordan det enkelte medlem i sin hverdagspraksis kan få nytte af den forskning og udvikling af faget, vi bruger penge på.

Læs mere om Heidi Juul Svenstrups kandidatur her: