Hjem > Aktuelt > Nyheder > Har du været på barsel mellem 1. september 2019 og 31. august 2020?

Har du været på barsel mellem 1. september 2019 og 31. august 2020?

12. januar 2021
Hvis du har været på barsel og modtaget barselsdagpenge og pensionsbidrag i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, kan der være sket en fejl i beregningen af dine indefrosne feriepenge.
Foto: Colourbox

Hvis du har været ansat og fået løn eller pensionsbidrag, mens du har været på barselsorlov, har du optjent feriepenge på baggrund af din sædvanlige løn. Du har derimod ikke optjent feriepenge, hvis du i en periode ikke har fået hverken løn eller pension.

Indefrosne feriepenge skal beregnes af den løn, du normalt ville have fået fra din arbejdsgiver og ikke kun af pensionsindbetalingen. Når du som lønmodtager får udbetalt dine feriepenge, får du at vide, hvad de er beregnet på grundlag af. Hvis udbetalingen ikke er beregnet på baggrund af din normale månedsløn, så skal du skriftligt anmode Lønmodtagernes Feriemidler om at genbehandle din sag senest fredag den 15. januar 2021.

Hvis du er i tvivl, om beregningen er korrekt, vil vi opfordre til, at du anmoder dem om at genbehandle sagen, da der ikke dispenseres fra fristen.