Hjem > Aktuelt > Nyheder > Har du lyst til at være medlem af honorar-politisk udvalg?

Har du lyst til at være medlem af honorar-politisk udvalg?

1. december 2017
Hvis du har lyst til at blive medlem af det honorarpolitiske udvalg, har du nu muligheden.

Nedsættelse af et honorarpolitisk udvalg

På Repræsentantskabsmødet i 2016 blev det besluttet at nedsætte et honorarpolitisk udvalg. Det besluttedes samtidig, at der fremover nedsættes et honorarpolitisk udvalg på de kommende repræsentantskabsmøder. Det er ifølge Etf’s vedtægter repræsentantskabet, der fastsætter honorarerne.

Hvad er baggrunden for at nedsætte udvalget?

Baggrunden for beslutningen var, at de honorarer m.v., der ydes til de honorerede politikere – dvs. formand, næstformand, regionsformænd og menige HB-medlemmer – til enhver tid skal være tidssvarende. Siden det seneste honorarpolitiske udvalg afsluttede sit arbejde i forbindelse med REP07, har der ikke været et honorarpolitisk udvalg. I perioden siden da har der været behov for at foretage nogle reguleringer af honorarerne, idet det senere viste sig, at der var forhold, der ikke var tilstrækkeligt belyst. Reguleringerne er selvfølgelig alle godkendt af HB og efterfølgende bekendtgjort for repræsentantskabet. Op til REP16 var der diskussion af honorarernes sammensætning, og der blev på REP16 besluttet en ændring heraf.

”Armslænge-princippet”

Med nedsættelse af et honorarpolitisk udvalg sikres det, at drøftelser om honoreringen hviler på et ”armslængde-princip”, således at de honorerede politikere ikke selv har direkte indflydelse på fastsættelsen af honorarerne. Derudover skal der være mulighed for, at aktive medlemmer kan tage del i dette arbejde, uagtet om man er medlem af repræsentantskabet eller ikke. Det er altså ikke forbeholdt repræsentantskabsmedlemmer at være med i udvalgsarbejdet. Der er 2 forudsætninger, man skal opfylde for at være med i udvalget:

  1. Man må ikke varetage en honoreret politisk post i Etf
  2. Man skal være aktivt medlem af Etf

Hvilke regler gælder for udvalgets arbejde?

Etf’s hovedbestyrelse har fastlagt de regler, der skal gælde for udvalgets arbejde. Dem kan man læse i ”Kommissorium for honorarpolitisk udvalg 2017-2019”

Hvad gør man, hvis man gerne vil være med i udvalget?

Det er ganske enkelt. Man sender en mail med oplysning om medlemsnummer til Etf’s direktør Lars Møller på lm@etf.dk

Vi skal have din mail senest onsdag den 20. december 2017 kl. 12.00

Har du brug for mere information?

Hvis du vil høre mere om udvalget, er du velkommen til at kontakte direktør Lars Møller enten på lm@etf.dk eller på  53 36 49 03

Hvornår afklares det, hvem der vælges til udvalget?

Hvis der er flere kandidater, end der er pladser afgøres det ved lodtrækning på hovedbestyrelsesmødet i februar 2018, hvem der får plads i udvalget. Hvis der ikke er flere kandidater, end der er pladser, afgøres det umiddelbart efter den 20. december 2017