Hjem > Aktuelt > Nyheder > Gratis lederuddannelse til 1. linjeledere på SOSU-skolerne

Gratis lederuddannelse til 1. linjeledere på SOSU-skolerne

13. februar 2015
Få styrket dine lederkompetencer NU – med gratis kompetencegivende lederuddannelse på AMU, Akademi og Diplomniveau

Er du leder eller koordinator i første linje? Det vil sige leder af medarbejdere og ansat på en SOSU-skole inden for LC/CO10´s og OAO´s område? Så bør du gribe denne chance.

Du har nu en hel unik mulighed for, at lære endnu mere om ledelse, styrke og forny din viden og ikke mindst sætte spot på en kontinuerlig udvikling af din egen praksis. Du vil tillige blive en del af et spændende netværk og møde ledere fra andre statslige
arbejdspladser. Tilbuddet gælder:
▪ Den Grundlæggende Lederuddannelse, AMU (13 dage) (forår og efterår 2015)
▪ 1 grundmodul på Akademiniveau (8-10 dage) (forår og efterår 2015)
▪ 1 grundmodul på Diplomniveau (4-5 dage) (efteråret 2015)

Alle handler de om LEDELSE, men tager afsæt på forskellig vis – bl.a. din ledelsesmæssige erfaring samt øvrig efteruddannelse. I centrum for alle uddannelser er den tætte praksiskobling. I dialog med dig og din nærmeste leder finder vi frem til hvor du får størst udbytte af at deltage. Indsatsen er målrettet førstelinjeledere på OAO’s, LC’s og CO10’s områder, hvor I kan komme tværfagligt afsted sammen.

I trepartssamarbejdet i Staten har Ergoterapeutforeningen sat fokus på, at lockouten og indførelsen af de nye arbejdstidsregler har påvirket både medarbejdere og ledere på SOSU-skolerne. Erfaringerne fra landets skolerne viser, at samarbejdet flere steder har fået alvorlige ridser i lakken og 1. linjelederne og uddannelseskoordinatorerne står overfor en ny gennemgribende ledelsesopgave. Det vil vil dette gratis lederudannelsestilbud hjælpe dig videre med. 

Læs mere om uddannelsestilbuddet her

Tidsplan og tilmeldingsfrister

Har du spørgsmål kan du kontakte lederkonsulent Tina Nør Langager tnl@etf.dk eller 5336 4974

Du kan læse mere om projektet på bedstpraksisledelse.dk