Hjem > Aktuelt > Nyheder > God medicin mod stress på jobbet

God medicin mod stress på jobbet

1. december 2014
11 procent af de offentlige ansatte bliver sygemeldt med job-stress, viser ny undersøgelse. Den peger mod konkrete løsninger, der kan sænke antallet af sygedag på grund af job-stress.

På et år oplever hver 9. offentligt ansat i gennemsnit at være sygemeldt på grund af arbejdsrelateret stress. Det viser en ny og omfattende undersøgelse blandt 2.700 offentligt ansatte.

Resultatet er interessant, fordi det stiller skarpt på den stress, der knytter sig til medarbejdernes job. Men undersøgelsen er også vigtigt, fordi den viser, hvordan arbejdspladser kan forebygge sygefravær på grund af stress på jobbet.

- Undersøgelsens tal er så markante, at forbedringspotentialet ikke kan ignoreres! Det skal bestemt tages alvorligt, både af hensyn til den enkeltes og kollektivets trivsel og for i det hele taget at forebygge sygefraværet – også til gavn for arbejdspladsen, siger Lene Barslund, næstformand i Ergoterapeutforeningen, som reaktion på undersøgelsens resultater.

På arbejdspladser, hvor de ifølge medarbejderne følger op på det psykiske arbejdsmiljø gennem de såkaldte arbejdspladsvurderinger (APV’er), har hver 14. medarbejder været sygemeldt.

På arbejdspladser, hvor de ikke følger op på arbejdsmiljøundersøgelserne, har tæt på hver 5. medarbejder været syg af stress. 

- Der hersker ingen tvivl om, at fokus på arbejdsmiljøet kan betale sig. Det nytter ikke blot at have de gode intentioner, men opfølgning og forankring forsikrer medarbejderne om, at ledelsen vil dem det godt. På den måde forbliver medarbejderne effektive og i stand til at yde den forventede indsats, udtaler Lene Barslund.

På flere måder leverer undersøgelsen relevant medicin i kampen for at bekæmpe stress-syge og psykiske nedslidning, lyder det.

Hvis medarbejderne siger, at ledelsen er i god dialog med medarbejderne og informerer dem om vigtige beslutninger, er procenterne for arbejdsrelateret sygdom 7 procent.

Hvis det modsatte er tilfældet – dårlig dialog og mangelfuld information om ændringer – er stressprocenten oppe på 17 procent.

- Arbejdsmiljø bør stå højt på ledelsens handlingsplan. Men for at det kan rodfæste sig blandt medarbejderne, bliver ledelserne nødt til at indgå i dialog med de involverede, siger Lene Barslund.

Læs hele undersøgelsen

Læs mere om Vores Aftaler. Din Styrke