Hjem > Aktuelt > Nyheder > Giv hverdagen gradvis tilbage

Giv hverdagen gradvis tilbage

23. april 2020
Under overskriften " Smittefrygt må ikke stå i vejen for nye aktiviteter på plejehjem" bringer Altinget i dag et debatindlæg af formand Tina Nør Langager om genåbningen af plejehjem. Du kan læse indlægget i sin fulde længde her.
Foto: Colourbox

Mange ældre borgere sidder lige nu alene i deres boliger på plejehjemmet og er aktuelt afskåret fra et hverdagsliv med aktiviteter og pårørende, der kan komme på besøg til en snak og samvær. Det vækker også min bekymring.  Derfor er jeg meget positiv overfor det politiske initiativ, som skal se på scenarier for mulig genåbning på plejehjem.

Ældre borgere på plejehjem er ikke ens, og en grundlæggende rehabiliterende tilgang er fortsat påkrævet, når modeller for genåbning skal udvikles. Vi skal være kreative i den måde, hvorpå vi skaber mulighed for samvær og meningsfulde aktiviteter for de ældre, og netop dette er en spidskompetence hos ergoterapeuter.

Vi ved, at der på landets plejehjem er skredet forskelligt til værks, og at tilgangen til aktiviteter, træning og rehabilitering er grebet meget forskelligt an. Der er steder, hvor mange aktiviteter og træning er fortsat under hensyn til de gældende retningslinjer. Andre steder er alt sat i bero.

Man kan have en formodning om, at den tilgang også vil præge den gradvise genåbning. Smittefaren er en følgesvend, men frygt og restriktioner må ikke overskygge nuanceringer, kreativitet og muligheder.

Betydningen af samvær og aktiviteter for at opretholde en meningsfuld hverdag kan og skal ikke undervurderes. Heller ikke, når der er Coronavirus iblandt os. Den ældre styrker sin krop, psyke og sanser gennem hverdagens gøremål og aktiviteter, når de får mulighed for at være aktive og deltagende. Det modsatte betyder dalende funktionsniveau, øget medicinering, uro og kedsomhed. Det kræver flere plejeressourcer. Ergoterapeuter er oplagte samarbejdspartnere, når der skal findes alternative veje til at facilitere og understøtte borgens hverdagsliv og mindske graden af den oplevede isolation, Coronavirus eller ej.

Der bør være fokus på tværfaglighed, flere hænder og mere rengøring - i den nævnte rækkefølge.

Vi kan se, at der hvor plejehjemmet har oprustet, løftes kvaliteten for borgerne og deres pårørende. Der er behov for den aktivitetsbaserede og rehabiliterende tilgang, som ergoterapeuter kan tilføre og som også vedligeholder og træner funktionsevnen.

Jeg mener, at differentierede løsningsstrategier er vejen frem. Med dette in mente kan konkrete forslag i en genåbning på plejehjem være:

  • Efter aftale kan den pårørende køre sin kære en tur - udenfor plejehjemmets område i kørestol. Personalet kan så at sige aflevere borgeren ved indgangen, så direkte kontakt minimeres. Testede/ ikke-syge pårørende kan også køre en tur i bil, på cykel eller gå en tur med beboere, hvis mulighederne er der. 
  • I forårs- og sommersæsonen er det muligt at opsætte et villatelt på plejehjemmets udendørsområde, som kan indrettes med lidt hjemlig hygge. Men ingen fælles service og hygiejneregler overholdes.
  • Efter gældende retningslinjer og hygiejneregler kan besøg genoptages. Besøg kan foregå i særskilte lokaler som et privat arrangement med én gæst ad gangen. Der kan sættes grænser for besøg med f.eks. to forskellige besøgende pr. uge og besøg må kun vare 30. min. Afstand skal naturligvis overholdes. 
     
  • Hvis pårørende ønsker at være nyttige, kan de ordne haver, udendørsmøbler eller vasketøj. Personalet får mulighed for kontakt med de pårørende og kan viderebringe friske hilsner, når de distribuerer breve og pakker til borgerne på plejehjemmet. Det giver mulighed for lidt ekstra snak og en stund til en snak om familien. Samtidig får personalet bedre mulighed for en god informativ dialog - også i eventuelle telefonsamtaler med pårørende. Det giver gensidig tryghed.
  • Plejehjemmet skal naturligvis tilbyde hjælp til f.eks. Face Time, Skype, Teams mv. og være åbne overfor at undersøge nye digitale muligheder. Her har de pårørende også en nøglefunktion, som dem der må sørge for udstyret. Dog vil det være hensigtsmæssigt, at plejehjemmet også har egne tablets - ligesom vi ser på folkeskoleområdet.

Forventningen er, at ældre borgere på plejehjem, men også ældre uden internet, som bor alene, vil opleve at være isoleret i lang tid fremover, idet Coronavirus er iblandt os længe endnu.

Derfor bør en politisk aftale have et langsigtet perspektiv, som rækker ud over de umiddelbart forestående udfordringer på ældreområdet. Vi ved, at personlige relationer og meningsfulde aktiviteter har en kæmpe betydning for den ældres velbefindende og sundhed. En succesfuld genåbning af de danske plejehjem, afhænger i den grad af tilgangen til udfordringen, og hvordan de rigtige løsninger gennemføres.

  • Du finder debatindlægget på Altinget her