Hjem > Aktuelt > Nyheder > GF i Syd: Det er vores aften

GF i Syd: Det er vores aften

22. april 2014
En veloplagt og glad regionsformand Anna-Marie Laustsen, bød velkommen til årets generalforsamling i Region Syd.

Mere end 75 medlemmer havde valgt at finde deres vej til Fredericia denne aften og deltog i en anderledes faglig og inddragende generalforsamling.

Anna-Marie Laustsen indledte aftenen og sin beretning med ordene:

-Det her er et fagligt fællesskab, der gør en forskel. Den vigtigste er dig som medlem, og det er din mening, der tæller. Sammen skaber vi billeder på det væsentlige i ergoterapifaget lige nu. Vi skal have vendt de udfordringer og dilemmaer, der er i en turbulent tid, men sammen skal vi også få øje på de muligheder, som vi skal gribe. Ergoterapeutforeningen VIL dialogen med dig!

I orkanens øje

Regionsformanden kom i sin beretning også ind på det momentum, der er for ergoterapien i disse år.

- Jeg forstår, hvis der er forvirring og pres ude på arbejdspladserne i en økonomisk presset tid. Den offentlige sektor er under fornyelse, og jeg anerkender, at forandring kan være både svær og forvirrende. Men vi skal huske os selv på, at vi er i et fag lige i midten af det, der efterspørges i samfundet. Vores kompetencer er i vælten, der er brug for os og faget er i den grad anerkendt som solidt og værdifuldt for et velfærdssamfund som det danske – også i fremtiden, sagde Anna-Marie Laustsen.

Med det stærke momentum, der er for ergoterapi, arbejder regionsbestyrelsen politisk målrettet på at ”holde sig til” overfor regionspolitikere og beslutningstagere.

- Det, der har præget vores arbejde - også det forgange år - har været at skabe gode arbejdspladser til ergoterapeuter og sikre, at borgerne i Danmark har fået den ergoterapi, de har haft behov for! Der ligger vores politiske fokus, og det er med den indgangsvinkel, vi mødes med politikerne i regionen, sagde Anna-Marie Laustsen.

Ergoterapien som lokomotiv

Lene Barslund, næstformand i Etf var inviteret til at holde et kort oplæg om netop det momentum, der lige nu er for ergoterapi

- Vi står på en relevant samfundsdagsorden – hvor det er fantastisk, at andre faggrupper nu også taler om rehabilitering. Vi går ind i rehabiliteringsrum som det mest naturlige. Vi er i kommunerne, og vi bliver set. Vi er med i udvikling af rehabilitering. Det er et lokomotiv for ergoterapien, sagde Lene Barslund og kommenterede dermed ind den dagsorden, som regionsbestyrelsen havde sat med sin beretning.

I en anden liga

Regionsbestyrelsen arbejder altid med fokus på, hvordan man i regionen hjælper og støtter de politiske beslutningstagere.

I forbindelse med Kommunalvalget 2013 afholdte man workshops for medlemmer og TR, møder med nye udvalgsformænd og rådmænd og der har været drøftelser med Psykiatriledelsen i Region Syddanmark.

- Vi er kommet op i en anden liga. Nu ringer politikerne til os og ønsker vores hjælp. Vi er for eksempel blevet bedt om at lave høringssvar om ergoterapeuter i folkeskolen i Esbjerg. Vi sår frø, der vokser videre, konstaterede Anna-Marie Laustsen.

Find den skriftlige beretning i højre spalte.

Medlemmernes stemmer

Regionens medlemmer var naturligvis også inviteret med som bidragsydere og inspiratorer til at fortælle om nye afsæt for udfoldelse af faget. Medlemsoplæggene er efterhånden en fast bestanddel af den medlemsinvolverende generalforsamling i Region Syd.

”Hvordan har vi det”

Jette Pløger, der arbejder med træning og rehabilitering i Odense Kommune, holdte oplæg som tidligere arbejdsmiljørepræsentant. Jette talte om, hvilke redskaber og muligheder man har som AMiR for at arbejde med at skabe, fastholde og udvikle trivsel og arbejdsglæde.

- Det vigtigste element for at sikre det gode psykiske arbejdsmiljø er trebenet bestående af tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten og ledelsen. Alle parter skal ville det, og samarbejdet skal fungere, sagde Jette Pløger

”I får mere for pengene”

Jytte Mindegaard, der arbejder på Psykiatrisk Afdeling i Odense, talte fra et medarbejderperspektiv om, hvad det betyder i hverdagen at have faglig ledelse og retning på det arbejde, der udføres. Og hvad betyder det for kvalitet, effektivitet, dokumentation, forskning og arbejdsglæden.

- Jeg er ikke i tvivl om, når den faglige ledelse bevares, så opnår man medarbejdere der er omstillingskompetente, fleksible og i stand til at arbejde med social kapital. Styrkes monofagligheden, så mener jeg, at også tværfagligheden styrkes, sagde Jytte Mindegaard.

”Min chance for at løfte faget”

Anniezette Bøgelund Pedersen, der er konstitueret leder på Sygehus Lillebælt i Vejle fortalte om, hvilke muligheder stillingen som leder giver hende for at påvirke, løfte og udvikle.

- Jeg ser min position som konstitueret leder som en personlig udfordring, men også i høj grad en chance for at løfte faget og sikre ikke alene en høj faglig kvalitet,men også trivsel og medarbejderinddragelse, sagde Anniezette Bøgelund Pedersen.

”Selvfølgelig gør vi det”

Lisbeth Buhl arbejder med velfærdsteknologi på hjælpemiddelområdet i Aabenraa Kommune. Hun holdte oplæg om, hvordan det er at arbejde inden for et relativt nyt ergoterapeutisk felt, og hvilke løsninger hun er med til at udvikle til borgernes bedste.

-Vi spørger ikke om, hvorfor vi arbejder med VFT, men siger selvfølgelig gør vi det! sagde Lisbeth Buhl.

”Jeg laver faktisk ergoterapi”

Marie Kaas er ansat som faglig konsulent i Socialstyrelsen. Marie fortalte om, hvordan hendes videreuddannelse havde forandret hendes arbejdsliv i en retning væk fra praksis og åbnet nye muligheder for at arbejde med ergoterapi på en anden måde. Hun har sit daglige virker på Socialstyrelsens kontor for kognitive handicap og hjerneskade.

- Jeg har stadig job som ledsager for at bevare borgerkontakt og have en relation ind i praksis. I mit daglige virke i Socialstyrelsen arbejder jeg med at realisere politiske beslutninger. Det sker med udgangspunkt i min faglige viden om ergoterapi. Så bliver jeg spurgt, siger jeg da også, at jeg faktisk laver ergoterapi, sagde Marie Kaas.

Fokus hvor det giver mening

Medlemsoplæggene var alle eksempler på de nogle af de indsatsområder, som regionsbestyrelsen har arbejdet med i det forgangne år. Anna–Marie Laustsen nævnte blandt andet følgende områder, som regionsbestyrelsen har fokus på:

  • Det store pres på arbejdspladserne
  • Stram økonomi og regeringens 2020-plan
  • Hvordan gøres tingene mere effektive
  • Stress, manglende arbejdsglæde, mistrivsel
  • Presset på fagligheden, den faglige ledelse

- Vi bestræber os altid på at have fokus på det der giver mening for medlemmerne. Og selvom der er turbulens og forandringer i gang, så var 2013 da også et år med et sandt fagligt festfyrværkeri, hvor vi fejrede Eft’s 75års jubilæum. Over 300 medlemmer deltog i regionens to jubilæumskonferencer med faglige speed-dating, teater, politiske taler og lagkager, fortalte Anna-Marie Laustsen.

Vi vil gerne dialogen

I regionen har initiativerne været mange og formanden opfordrede sine medlemmer til at lade sig involvere og være medskabere af de arrangementer, som regionen skal arbejde med det kommende år.

- Det er muligt at få støtte til arrangementer på din arbejdsplads, som er åbent for medlemmer fra andre arbejdspladser og som kan handle om alt det, der interesserer dig og dine kolleger. Vi vil også gerne afholde flere aktiviteter for ledige og medlemsarrangementer om stress, trivsel og arbejdsglæde. Jeg vil derfor gerne opfordre jer til at gå i dialog med os, kom med din mening, ideer og indspark, sagde Anna-Marie Laustsen, som en opfordring til medlemmerne i Region Syd.

Også OK15 har regionsformandens interesse.

- Lad dig involver! OK15 er noget af det mest vigtige, der ligger foran os. Forhold jer og husk at stemme, når den tid kommer. Arbejdet bærer lønnen i sig selv, hvis vi ikke stemmer! Sagde Anna-Marie Laustsen og understregede dermed vigtigheden i at medlemmerne går til stemmetasterne, når tiden er inde til en urafstemning i 2015.

Find oplægget til arbejdet i det kommende år i højre spalte.

På vej mod OK15

Der var også tid til et kort OK15-oplæg ved Etf’s forhandlingschef Anders Grønbæk, hvor han kort opridsede vilkårene på det offentlige arbejdsmarked forud for fornyelse af overenskomsterne i 2015.

- Vi er i gang med langt sejt træk ud af den økonomiske krise, der giver arbejdsgiverne en brændende platform at indgå overenskomster på. Det er nødvendigt, at vi forholder os til den politiske virkelighed, vi skal udøve interessevaretagelse i. Meget af det vi lige nu oplever, vil også forandre sig inden for kort årrække, hvor alle sektorer – også den offentlige – er under lup, sagde Anders Grønbæk.

Stenene på vejen frem mod OK15 er allerede ved at blive lagt i Sundhedskartellet, og medlemsdebatten vil også snart begynde at tage form. Etf vil løbende involverede og informere medlemmerne omkring OK15.