Hjem > Aktuelt > Nyheder > Gevinsten ved godt arbejdsmiljø

Gevinsten ved godt arbejdsmiljø

1. november 2014
Jyllands-Posten bringer i dag et debatindlæg om gevinsten ved det gode arbejdsmiljø. Gunner Gamborg, formand i Etf, er sammen med de øvrige formænd i Forhandlingsfællesskabet ophavsmand til indlægget.

En ny medlemsundersøgelse blandt 2.700 offentligt ansatte i faglige organisationer, der repræsenterer sygeplejersker, ergoterapeuter, byggesagsbehandlere, rengøringsassistenter, HK’ere, socialrådgivere, lærere, jordemødre, pædagoger og social- og sundhedsassistenter m.fl., viser, at der er en klar sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og sygefravær.

Meget peger i retning af, at især en række faggrupper i den offentlige sektor er særligt udsatte, og at problemet er voksende. I takt med, at forventningerne til serviceniveauet i den offentlige sektor er markant stigende inden for eksempelvis sundhed, undervisning og pædagogisk arbejde, mødes medarbejdere i disse sektorer af krav om konstante effektiviseringer, forandringer og forringelser af rammerne for det daglige arbejde. Det øger behovet for et velfungerende psykisk arbejdsmiljø.

Læs debatindlægget "Gevinsten ved godt arbejdsmiljø" på Jyllands-Postens hjemmeside