Hjem > Aktuelt > Nyheder > Genoptræning 2018: Ergoterapeuter udpeget til arbejdgruppe

Genoptræning 2018: Ergoterapeuter udpeget til arbejdgruppe

24. juli 2017
Styrelsen for Patientsikkerhed igangsætter nu arbejdet med at udarbejde nye målepunkter for de planlagte tilsyn som er en del af det risikobaserede tilsyn i 2018. To ergoterapeuter er udpeget til arbejdet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor bedt Etf om at udpege repræsentanter til at indgå i arbejdsgruppen vedrørende risikobaserede tilsyn for genoptræning for 2018.

  • Arbejdsgruppe for Genoptræning, herunder patientforløb mellem genoptræningscentre og sygehuse med fokus på både ergoterapi og fysioterapi

Ergoterapeuterne Therese Vitthøft Dahl fra det regionale område og Tanja Thor Møller fra det kommunale område - begge ledere -  er udpeget som Etf's repræsentanter til arbejdsgruppe vedr. risikobaserede tilsyn for genoptræning for 2018.

Ved udpegningen er der lagt vægt på, at arbejdsgruppemedlemmerne har relevant faglig, organisatorisk og/eller samlede patienterfaringer inden for det konkrete område.

De eksternt udpegede arbejdsgruppemedlemmer opgave er i den forbindelse at:

  •  yde faglig og organisatorisk rådgivning til Styrelsen for Patientsikkerhed
  •  yde rådgivning om patienter og pårørendes erfaringer og viden, der har betydning for den pågældendes patientgruppes sikkerhed
  •  yde rådgivning om udvælgelseskriterier af behandlingssteder
  •  yde rådgivning om mulige læringsaktiviteter
  •  deltage og bidrage ved fastsatte arbejdsgruppemøder

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der endeligt godkender målepunkter og læringsaktiviteter m.v.