Hjem > Aktuelt > Nyheder > Generalforsamling i Selskab for Ledere

Generalforsamling i Selskab for Ledere

16. januar 2020
Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere afholder Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2020 kl. 16.30-17.30 på Vingsted Centret.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

  • Formand i selskabet, Mette Skærbæk Svane, aflægger mundtlig beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab 2018

  • Helle Kühnau Steffensen, økonomiansvarlig i bestyrelsen, fremlægger årets regnskab.

4. Indkomne forslag

5. Arbejdsprogram for det kommende år frem til foråret 2021

6. Budget for det kommende år

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

  • 3 bestyrelsespladser er på valg samt 2 suppleanter

Følgende genopstiller:

  • Jacob Ahlgreen Gram
  • Lene Kiehl-Jensen
  • Helle Kühnau Steffensen

Bestyrelsen i Selskab for ledere

  Navn Arbejdsplads Valgt/genvalgt På valg
Formand Mette Skjærbæk Svane Hammel Neurocenter 2019 2021
Næstformand Lene Kiehl-Jensen Rudersdal Kommune 2017 2020
Bestyrelsesmedlem Jacob Ahlgreen Gram Hammel Neurocenter 2017 2020
Bestyrelsesmedlem Økonomi ansvarlig Helle Kühnau Steffensen Hjerneskadecentret BOMI, Roskilde 2017 2020
Bestyrelsesmedlem Line Ballissager Juhl CSV Kolding 2019 2021
Bestyrelsesmedlem Nana Rømer Jørgensen Special hospital Rødovre 2019 2021
Bestyrelsesmedlem Mette Iben Hjorth

Roskilde kommune

2019 2021

Suppleant