Hjem > Aktuelt > Nyheder > #fv19: Politikerinterview med Peder Hvelplund

#fv19: Politikerinterview med Peder Hvelplund

16. maj 2019
Der er Folketingsvalg, og vi skal til stemmeurnerne grundlovsdag den 5. juni. Ergoterapeutforeningen følger med i valgkampen. Over de næste uger præsenterer vi forskellige politikeres udtalelser om, hvilken indsats der er brug for på sundheds- og ældreområdet. Det kan have stor betydning for ergoterapeuter. Her kan du læse, hvad Peder Hvelplund fra Enhedslisten har svaret på Etf's spørgsmål.

Af Anni M. Wiecka


Peder Hvelplund, Enhedslisten. Foto: Folketinget.

Mener du, at der skal mere tid til den enkelte borger eller patient i behandling?

Ja, helt bestemt. Vi har jo oplevet gennem de sidste mange år, hvis vi snakker sygehuse, hvordan produktivitetskravet har presset behandlingen. Der kommer flere og flere patienter, men der er ikke fulgt tilstrækkelige midler med. Vi foreslår jo konkret, at der bliver tilført 2 milliarder kroner til sygehusene til at løfte behandlingsindsatsen, men også i forhold til, at der kommer flere ældre borgere, flere behandlingskrævende opgaver og flere behandlingsformer. Der skal følge tilstrækkelige ressourcer med, så det hverken kommer til at gå ud over arbejdsmiljø eller patientsikkerhed.

Hvad forstår du ved værdig ældrepleje?

Ja, det betyder jo, at den ældre får mulighed for at få den pleje, som man efterspørger. Jeg tror, der er blevet skåret 6,5 millioner hjemmehjælpstimer i løbet af de seneste år, og hvis vi bare skulle tilbage til niveauet for 2008, så skulle der faktisk tilføres over 11 millioner hjemmehjælpstimer. Det er udtryk for, at ældreplejen er voldsomt presset. I forhold til rehabilitering ved vi jo også, at hvis vi skal lave en god rehabiliteringsindsats, så kræver det, at man investerer i første omgang. Det tager mere tid at lære de ældre at bruge hjælperedskaberne til at klare sig selv, og den tid skal kommunerne prioritere, så det reelt bliver en forbedret hjælp til de ældre.

Hvad er den største udfordring på sundheds- og ældreområdet lige nu?

- Det er mangel på ressourcer. Det er helt sikkert. Vi ser jo i dag, hvordan ældreparten er i bund af ressourcehensyn, så det er helt afgørende, at der bliver tilført flere ressourcer både til den regionale sygehusbehandling, men også til i den kommunale ældrepleje, og også i den forebyggende indsats.

Hvad er det bedste, du har udrettet i din tid som sundheds- og ældreordfører?

- Hvis jeg skal pege på noget, så er det, at vi fik afskaffet produktivitetskravet på sygehusene. Og når jeg synes, det er noget, jeg vil pege på som en sejr, så er det fordi, det var noget, vi fik lavet i et samarbejde både mellem Folketinget, altså det Parlamentariske ben, men alle lige fra lægesekretærerne i HK, til portørerne i FOA, til ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker og læger stod sammen om, at det her krav skulle afskaffes, og at man blev nødt til at tilføre flere ressourcer, så det ikke skulle gå ud over arbejdsmiljø og patientsikkerhed. Så jeg synes, det er et billede på, at hvis vi står sammen, så er det faktisk muligt at flytte den politiske dagsorden.