Hjem > Aktuelt > Nyheder > #fv19: Politikerinterview med Jane Heitmann

#fv19: Politikerinterview med Jane Heitmann

23. maj 2019
Der er Folketingsvalg, og vi skal til stemmeurnerne grundlovsdag den 5. juni. Ergoterapeutforeningen følger med i valgkampen. Over de næste uger præsenterer vi forskellige politikeres udtalelser om, hvilken indsats der er brug for på sundheds- og ældreområdet. Det kan have stor betydning for ergoterapeuter. Her kan du læse, hvad Jane Heitmann fra Venstre har svaret på Etf's spørgsmål.

Af Anni M. Wiecka
 


Jane Heitmann, Venstre. Foto: Steen Brogaard.

Mener du, at der skal mere tid til den enkelte borger eller patient i behandling?

Vi har brug for, at flere patienter oplever bedre overgang mellem sygehus, almen praksis og de kommunale tilbud. For os i Venstre er det afgørende, at vi får skabt bedre sammenhæng og mere behandling tæt på borgeren eller patienten. Med nye topmoderne sundhedshuse, som sundhedsreformen lægger op til, får vi mulighed for at samle flere fagligheder omkring den alment praktiserende læge. Jeg så gerne, at f.eks. ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykologer eller specialsygeplejersker fandt vej ind i de kommunale sundhedshuse. Det vil frigive tid, styrke fagligheden og i høj grad hjælpe patienten, når mere behandling kan foregå tæt på hvor man bor.

Hvad forstår du ved værdig ældrepleje?

For os i Venstre har det været en topprioritet at løfte hele ældreområdet. Værdighedsmilliarden, flere penge til varme hænder og en pulje til nye plejehjemskøkkener er gode eksempler på løft, som styrker ønsket om en værdig ældrepleje. Ældreområdet var det højest prioriterede velfærdsområde på sidste års finanslov og det var det bl.a. fordi en værdig ældrepleje er centralt – men det manglede bare. For mig personligt handler værdig pleje om omsorg og om retten til indflydelse på eget liv – også selvom man er ældre og bor på plejehjem.

Hvad er den største udfordring på sundheds- og ældreområdet lige nu?

Den største udfordring på sundheds-og ældreområdet er manglende sammenhæng og nærhed i det danske sundhedsvæsen. Mange patienter – også ældre medicinske – falder alt for ofte mellem to stole simpelthen fordi den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør. Med Sundhedsreformen får vi en unik chance for at styrke kommunikationen mellem sygehus, kommune og almen praksis, så flere oplever mere sammenhængende og glidende forløb. Derudover har vi store udfordringer med rekruttering og det er en bunden opgave, at få løst rekrutteringsudforingerne, så vi også i fremtiden f.eks. har både sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter til at sikre en værdig ældrepleje. Med sundhedsreformen får vi mulighed for at ansætte og uddanne langt mere sundhedsfagligt personale.

Hvad er det bedste, du har udrettet i din tid som sundheds- og ældreordfører?

Jeg er utrolig stolt af de økonomiske løft, som har bidraget til at sikre hele sundheds-og ældreområdet. Men jeg er også stolt over, at vi har givet de ældre mulighed for mere selvbestemmelse og råderet over eget liv. Jeg håber, at jeg bliver genvalgt, for jeg vil gerne arbejde mere med at sikre gode overgange fra arbejdsliv til seniorliv, genoptræning og ældres mulighed for at leve det liv, de selv har valgt.