Hjem > Aktuelt > Nyheder > Frivillige og professionelle har sammen skabt Sikkert Seniorliv

Frivillige og professionelle har sammen skabt Sikkert Seniorliv

5. november 2019
Færre ældre skal leve med depression. Det har været målet for det toårige projekt Sikkert Seniorliv, der netop er afsluttet. I projektet har frivillige og professionelle fra tre kommuner arbejdet sammen om at finde nye veje til at forbedre ældres mentale sundhed og livskvalitet.

Depression beskrives som et af alderdommens betydeligste sundhedsproblemer. Det anslås, at omkring 10 % af alle ældre over 65 år får en depression i let, moderat eller svær grad, men over halvdelen opdages ikke, og endnu færre modtager relevant behandling.

Siden 2017 har kommunerne Thisted, Horsens og Faaborg-Midtfyn derfor samarbejdet med Dansk Selskab for Patientsikkerhed om projektet Sikkert Seniorliv. Her har frivillige fra civilsamfundet og ansatte fra kommunen samarbejdet om et fælles mål: At finde nye veje til at opspore og forebygge depression i alderdommen og forbedre ældres mentale sundhed og livskvalitet.

”Vi har tidligere inddraget patienter og borgere i vores projekter, men her er vi virkelig gået linen fuldt ud i forhold til samskabelse, hvor borgere har været med til at udvikle løsninger på lige fod med de professionelle. Det har krævet en åbenhed og parathed til at gå i nye retninger, men det er også det, der skal til for at løse komplekse sundhedsproblemer som depression,” siger Vibeke Rischel, vicedirektør og sundhedsfaglig chef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Borgere flyver under radaren

Kommunerne har længe haft forebyggende medarbejdere ansat med henblik på netop den ældre målgruppe. De tager bl.a. på forebyggende hjemmebesøg og har forskellige tilbud til borgere, der er i risiko for depression.

Mange organisationer står også for mange forskellige aktiviteter i lokalsamfundet. Alligevel havde deltagerne ved projektets begyndelse en følelse af, at mange borgere fløj under radaren og ikke tog imod tilbuddene. Måske netop fordi en af komponenterne ved depression er social isolation, der gør det svært selv at række ud.

”Da vi første gang mødtes med de frivillige, var det tydeligt, hvor stor en opgave de allerede løfter i lokalsamfundet med at forebygge ensomhed gennem forskellige arrangementer. Dog har de kommunale medarbejdere ikke viden om alle disse aktiviteter, selvom de er i kontakt med mange borgere, som kunne have stor glæde af at deltage,” siger Vibeke Rischel.

En stor gevinst ved Sikkert Seniorliv har derfor været, at de forebyggende medarbejdere har fået kendskab til lokale tilbud som fællesspisning, udflugter og mandfolkegrupper, som de kan henvise borgere til. Ligesom de frivillige har kendskab til de sundhedsprofessionelle og kan hjælpe med at skabe kontakt til disse, hvis de kan se, at en borger har brug for mere, end deres tilbud formår.

Samarbejde har givet resultater

I Sikkert Seniorliv har deltagerne gennem samskabelsesprocesser og små afprøvninger fundet de bedste måder, hvor der nu samarbejdes i højere grad om at tage hånd om borgere i risiko for at udvikle depression.

Samarbejdet har også været med til at udvikle eksisterende tilbud. I Horsens Kommune er det f.eks. forebyggende medarbejdere, der nu rekrutterer enlige ældre til et netværksskabende forløb, der arrangeres af frivillige fra Seniornet Horsens. Dermed når de flere i målgruppen.

I Thisted Kommune udsendes et brev til ældre, der mister deres ægtefælle, hvor de tilbydes et besøg af en forebyggende medarbejder. I forbindelse med projektet har de forebyggende medarbejdere udviklet deres arbejdsgang, så de nu kommer i kontakt med flere, og de har rettet brevene til efter input fra borgere, der tidligere selv har mistet.

I alle tre kommuner har oplysning været en stor del af arbejdet for at skabe bevidsthed om symptomer og aftabuisere depression i alderdommen. I Faaborg-Midtfyn Kommune har Ældrerådet bl.a. holdt stormøde med depression som tema, og her deltog de forebyggende medarbejdere også og uddelte pjecer med kontaktoplysninger.

”Med Sikkert Seniorliv har vi set, at nye veje kan vise sig, når forskellige aktører med hver deres indgangsvinkel mødes. Det giver resultater, der i sidste ende kommer borgerne til gode,” siger Vibeke Rischel.

Projektet er formelt slut, men projektets tiltag lever videre i kommunerne. Materialer og erfaringer fra kommunerne stilles nu til rådighed for interesserede, ligesom projektets resultater vil blive delt på både danske og internationale konferencer.

Fakta:

  • Sikkert Seniorliv har til formål at forbedre ældres mentale sundhed og livskvalitet ved at finde nye veje til at opspore og forebygge aldersdepression.
  • Projektet har varet fra 2017-2019 og deltagerne har været frivillige og professionelle fra kommunerne Thisted, Horsens og Faaborg-Midtfyn.
  • Udover arbejdet i kommunerne har deltagerne fire gange været samlet til fælles læringsseminarer, hvor de har modtaget undervisning og delt viden og erfaringer med hinanden.
  • Projektet er støttet af TrygFonden.
  • Erfaringskatalog og materialer fra kommunerne offentliggøres på www.patientsikkerhed.dk/sikkertseniorliv den 30. oktober 2019.
  • På hjemmesiden kan der allerede nu findes mere info om projektet samt metoderne, der ligger bag.