Hjem > Aktuelt > Nyheder > Frit valg på genoptræning: Hvad kan vi forvente

Frit valg på genoptræning: Hvad kan vi forvente

29. juni 2018
Ny lovgivning om frit valg på genoptræningsområdet træder i kraft d. 1. juli 2018, men der er stadig mange ubekendte faktorer, som kan på indflydelse på, hvad det betyder for ergoterapeuter og for ergoterapi. 

Som bekendt vedtog Folketinget d. 24. maj en ny lov om frit valg til genoptræning efter Sundhedsloven § 140. Lovgivningen betyder, at hvis kommunen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for syv kalenderdage efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan, får den enkelte borger mulighed for at vælge en privat leverandør af genoptræningen i stedet for det kommunale tilbud.

KL har ansvaret for at indgå aftaler med de private leverandører og planlægger, at Statens og Kommunernes Indkøbsservice via datterselskabet  FritValgService bliver udførende på opgaven. Loven træder i kraft allerede den 1. juli 2018, og KL har meldt ud, at det ikke er realistisk, at de kan nå at indgå aftaler med virkning fra dette tidspunkt. KL skriver i en nyhedsinformation den 29. juni 2018 , at der vil ske en løbende implementering af loven i takt med, at KL indgår aftaler, og at borgeren ikke har frit valg hos privat leverandør, hvis KL ikke har indgået aftale med en privat leverandør af det genoptræningsforløb, som kommunen har vurderet, at borgeren har behov for. KL anbefaler i informationsskrivelsen, at kommunerne får håndteret genoptræningsplanerne på en effektiv måde og får tildelt forløb, så genoptræningen kan starte inden for 7 dage. KL skriver videre, at de i august 2018 vil afholde informationsmøder for kommunerne. Datoer og steder findes i informationsskrivelsen.

Etf er stærk kritisk, fordi de strukturelle rammer ikke tilgodeser borgernes behov for ergoterapi i privat regi på nuværende tidspunkt og har arbejdet for, at forslaget ikke blev en realitet. Foreningen har i høringssvar og ved møder med ministerium, KL og Statens og Kommunernes Indkøbsservice blandt andet fremført bekymring i forhold til

  • om private udbydere vil kunne levere den nødvendige faglige kvalitet – herunder særligt kvaliteten i ergoterapeutiske genoptræningsområder som f.eks. dysfagi
  • om den nødvendige tværfaglige indsats og koordinering kan sikres, når genoptræning skal leveres via private leverandører – herunder kobling til f.eks. hjælpemiddelområdet, hjemmeplejen, det sociale område og beskæftigelsesområdet
  • om relevante tilbud vil blive tilgængelige alle steder i landet – herunder at der på områder, som kræver særlig specialviden (f.eks. genoptræning af hænder) kan blive langt imellem private leverandører, som ligger inde med de nødvendige kompetencer.

Bekendtgørelser og vejledning til lovgivning har været i høring tæt op imod lovens ikrafttrædelsestidspunkt, og vi afventer stadig den endelige vejledning, som vil kunne findes på etf.dk, når den er offentliggjort.

Find relevant lov og bekendtgørelser her:

Ergoterapeutforeningen har i forbindelse med lovarbejdet afgivet høringssvar samt skrevet en række nyheder på foreningens hjemmeside og debatindlæg i medierne. Du finder en oversigt her:

Høringssvar

Nyheder om Etf’s holdning 

Debatindlæg