Hjem > Aktuelt > Nyheder > Frit valg kræver tværfagligt samarbejde

Frit valg kræver tværfagligt samarbejde

25. oktober 2017
Regeringen har netop lancet deres udspil ”Frit valg – bedre sammenhæng”, som har til formål at forny den offentlige sektor. Et af elementerne i forslaget er, at patienter får ret til frit at vælge genoptræning hos en privat leverandør, hvis det offentlige ikke kan tilbyde genoptræning inden for syv dage efter udskrivning fra sygehuset. Det kræver efter Ergoterapeutforeningens opfattelse en styrket tværfaglig indsats, så borgerne får den genoptræning, som de har behov for.
Regeringen har netop lancet udspillet ”Frit valg – bedre sammenhæng

- Det er godt, at der er kommet politisk fokus på genoptræningsindsatsen med en egentlig genoptræningsgaranti. En hurtig genoptræning er jo forudsætningen for, at borgerne hurtigt kan vende tilbage til sit normale liv efter eksempelvis en ulykke eller sygdom. Men genoptræning efter en hospitalsindlæggelse kræver ofte, at der en tværfaglig indsats og et tæt samarbejde med kommunens øvrige tilbud som hjemmepleje, praktisk hjælp og hjælpemidler, siger Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Hun peger også på, at genoptræning i private tilbud kræver nye tværfaglige samarbejdsmodeller, så det er sikres, at patienten kan blive genoptrænet af både ergoterapeuter og fysioterapeuter.

- Det er vigtigt for borgerens genoptræning, at de private leverandører kan tilbyde ergoterapi. Derfor er det afgørende, at ergoterapeuter får samme mulighed som eksempelvis fysioterapeuter til at nedsætte sig med sin egen praksis med et ydernummer, det vil sige via en økonomisk samarbejdsaftale med det offentlige, siger Tina Nør Langager.

Hun tilføjer, at de samme overvejelser også gør sig gældende på ældreområdet, hvor regeringen i sit udspil foreslår, at der laves en forsøgsordning med at inddrage private leverandører i forbindelse med frit valg af rehabiliteringsforløb.

Regeringen lægger op til, at initiativerne vedrørende genoptræning og forsøgsordningen på ældreområdet vil blive drøftet i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2018. 

Initiativet vedrørende genoptræning vil ifølge regeringen kræve en finansiering svarende til 61 mio. kr. i 2018, for at nedbringe ventetiden, og 50 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

Initiativet vedrørende styrket frit valg på ældreområdet vil kræve en finansiering svarende til 25 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021.

Læs hele udspillet her