Hjem > Aktuelt > Nyheder > Frit valg kan blive til ulempe for håndpatienter

Frit valg kan blive til ulempe for håndpatienter

12. marts 2018
Håndpatienter risikerer at tumle rundt på frit-valgsmarkedet uden at finde den rette ekspertise.
Håndterapi
- Det var faktisk min fysioterapeut, der gjorde mig opmærksom på, at jeg måske skulle opsøge en ergoterapeut. Det var helt nyt for mig, siger Mette Winther Nielsen, der efterfølgende blev henvist til de kommunale håndterapeuter. Foto: Hans Christian Jacobsen

Af Jakob Kehlet

- Der er for få privatpraktiserende håndterapeuter i Danmark og for lidt viden om, hvor patienterne kan finde den specialiserede viden om genoptræning af en håndskade, siger formanden for Dansk Selskab for Håndterapi Kecia Ardensø.

Udsagnet falder efter det seneste forslag om ændring af sundhedsloven, som i øjeblikket er til høring. Ifølge forslaget skal borgere frit kunne vælge genoptræningstilbud efter eget valg, hvis ikke kommunen inden for en uge kan tilbyde et egnet genoptræningstilbud.

For gruppen af håndpatienter kan det frie valg imidlertid ende med, at de famler rundt i systemet efter den rette ekspertise, fordi de færreste ved, at ergoterapeuterne ligger inde med denne specialviden.

Risikoen opstår, hvis håndpatienter med frit-valgsmuligheden enten ikke kan finde en privatpraktiserende håndterapeut eller i mangel af bedre opsøger den nærmeste fysioterapeut, som sandsynligvis ikke har den fornødne specialviden om genoptræning af håndskader.

At det kan være svært at finde ekspertisen også selv om fritvalgsordningen endnu ikke er gennemført, er Mette Winther Nielsen fra Randers et eksempel på. Hun pådrog sig i 2016 en håndskade, men først efter et års forvirrende rundtur i sundhedssystemet, der endte med en operation i hånden, blev hun opmærksom på, at den særlige ekspertise inden for genoptræning af hænder ligger hos ergoterapeuterne.

- Det var faktisk min fysioterapeut, der gjorde mig opmærksom på, at jeg måske skulle opsøge en ergoterapeut. Det var helt nyt for mig, siger Mette Winther Nielsen, der efterfølgende blev henvist til de kommunale håndterapeuter.

Årsagen til, at der er langt mellem de privatpraktiserende håndterapeuter, er, at ergoterapi i modsætning til for eksempel fysioterapi ikke er omfattet af den offentlige sygesikring. Det er med andre ord ikke muligt for praktiserende læger at henvise til ergoterapeutisk behandling, som det ser ud nu.

Ergoterapeutforeningen har i sit høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriet understreget, at KL bør indgå helt klare aftaler for, hvordan private leverandører af genoptræning sikrer, at den fornødne ergoterapeutiske ekspertise indgår i tilbuddet.

Håndskader er fylder godt i statistikkerne – alene på skadestuen på Odense Universitetshospital er hver tredje skade en håndskade. Dertil kommer gigt, som også indgår i håndterapeuternes speciale.

 

Relaterede nyheder

14. november 2014