Hjem > Aktuelt > Nyheder > Frist forlænget: Skal din poster med på ERGO 15?

Frist forlænget: Skal din poster med på ERGO 15?

16. august 2015
Har du et forsknings-, udviklings- og praksisprojekt, som du gerne vil præsentere på en poster på ERGO 15, så læs her. Det er ved at være sidste chance!
Indsend din poster inden den 26. august 2015.

Din poster skal være en præsentation af forsknings-, udviklings- og praksisprojekter. Forskningsprojekter kan handle om:

 • Præsentation af egne videnskabelige resultater. Alle anerkendte forskningstilgange og metoder er velkomne.

Udviklings- og praksisprojekter kan handle om:

 • Resultater fra udviklings- eller praksisprojekter: Dokumentation af kvalitet af ergoterapi eller udvikling af nye områder.
 • Eksempler på hvordan nye tiltag er implementeret: Hvordan er forskning eller nye behandlingstiltag implementeret i praksis.
 • Eksempler på hvilken betydning organisationsændringer har for ergoterapi.
 • Undervisningsprojekter fra grund- eller videreuddannelse og innovationsprojekter.
 • Case fortællinger.

Det må gerne være projekter, der har modtaget støtte fra en af Ergoterapeutforeningens puljer eller fonde, men det er ingen betingelse. Det er nødvendigt, at en eller flere af projektets ejere er til stede og kan præsentere projektet begge dage.

Indsend kort beskrivelse af poster

Beskrivelsen skal indeholde baggrund, formål med projektet, anvendte metoder, resultater, konklusioner samt 3-4 nøgleord. Teksten må maksimalt fylde 300 ord eksklusiv titel og referencer. 

Postersession

Posterpræsentationen kommer til at foregå på begge konferencedage, hvor der er afsat en time begge dage. Posterne præsenteres ved 5 minutters oplæg efterfulgt af spørgetid på 10 minutter. Der kommer til at være tre runder.

Formkrav til posters

Højde max 196 cm og bredde max 96 cm. Vær opmærksom på, at posterformatet er vertikalt, og at der ikke er plads til liggende format.

Bedømmelseskriterier

Der er plads til 40 posters. Modtager vi mere en 40 posterforslag, er der nedsat en posterpanel, som vil udvælge posters ud fra følgende kriterier:

 • Beskrivelsen er skrevet i et klart og forståeligt sprog
 • Titlen beskriver indholdet af posteren 
 • Formålet er klart og relevant i forhold til ergoterapi
 • Den/de anvendte metode(r) er klart beskrevet og passer til formålet
 • Konklusioner og resultater er klare og relevante

Posters, der har været præsenteret på Ergoterapeutforeningens Jubilæumskonferencer, kan ikke blive optaget.

Posterpanel

 • Lykke Kjær, ergoterapeut, næstformand i Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd
 • Lisbeth Villemoes, ergoterapeut, ph.d., konsulent
 • Ulla Garbøl, ergoterapeut, cand.scient.san., konsulent, Ergoterapeutforeningen

Tilmeldingsfrist

 • 6. september 2015

Tilbagemelding hos muligt derefter

 

Tilmedling

Abstract skal sendes til Ulla Garbøl på ug@etf.dk

Det giver ikke gratis adgang til konferencen at få optaget en poster.