Hjem > Aktuelt > Nyheder > Fortsat stram økonomi i kommuner og regioner

Fortsat stram økonomi i kommuner og regioner

4. juni 2014
Rammerne for kommunernes og regionernes økonomi i 2015 er faldet på plads, da der er indgået aftaler mellem regeringen og henholdsvis Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Der er fortsat stram økonomi i kommuner og regioner, men overordnet set kan driften af sundhedsvæsenet og de kommunale velfærdsområder fortsætte næsten uændret.

Fortsat fokus på rehabilitering og genoptræning i kommunerne

Sundhedsområdet bliver prioriteret i regeringens aftale med kommunerne, hvor der afsættes 350 mio. kr. til det nære sundhedsvæsen med henblik på at skabe sammenhængende patientforløb og mere forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner.

I forbindelse med finansloven bliver der fra 2014 afsat 1 mia. kr. årligt til ældreområdet. Regeringen og KL er enige om, at midlerne anvendes til et permanent løft af ældreplejen, og at det er hensigtsmæssigt at understøtte rehabilitering på ældreområdet gennem ny lovgivning.

Regeringen og KL er også enige om, at der er grundlag for at fastsætte et fælles rehabiliteringsmål for den kommunale indsats for mennesker med en psykisk lidelse, så flere bliver i stand til at leve et selvstændigt liv med tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

- Jeg er glad for, at kommunerne fokuserer på genoptræning og rehabilitering på både sundhedsområdet, ældreområdet og i psykiatrien. Vi bidrager gerne med viden og indspark, når der skal sættes fælles rehabiliteringsmål i kommunerne, siger Ergoterapeutforeningens formand Gunner Gamborg.  

Læs hele aftalen om kommunernes økonomi

Halvering af brugen af tvang i 2020
Den aftale som regeringen har indgået med Danske Regioner fokuserer på udredningsret, bygning af nye sygehuse, akutmodtagelser, ligestilling af psykiatri med somatik. Den samlede realvækst på sundhedsområdet er på 0,5 procent, og derudover er der tilført penge til psykiatriområdet via satspuljen. 

Regeringen har tidligere på året offentliggjort en langsigtet plan for psykiatriområdet, der skal sikre en ligeværdig indsats for mennesker med psykiske lidelser. Regeringen og Danske Regioner er i den forbindelse blevet enige om en fælles målsætning om, at brugen af tvang skal være halveret i 2020.

-Tvang er et meget alvorligt indgreb i den enkeltes mulighed for aktivitet og deltagelse, derfor ser jeg positivt på, at Regeringen og Danske Regioner nu har et fælles om at halvere brugen af tvang i 2020, siger Gunner Gamborg, og tilføjer:

- Vi har mange eksempler fra praksis på, at ergoterapi er med til at forebygge brugen af tvangsforanstaltninger gennem aktivitet og deltagelse. Jeg vil derfor gøre Danske Regioner opmærksom på nogle de gode resultater der er skabt på blandt andet OUH og Augustenborg. Det er vigtigt, at der tænkes ergoterapeutiske kompetencer ind på dette område, fordi vi gør en positiv forskel for patienterne.

Læs hele aftalen om regionernes økonomi