Hjem > Aktuelt > Nyheder > Forsøg med tele-ergoterapi til borgere med KOL

Forsøg med tele-ergoterapi til borgere med KOL

22. august 2016
Et femårigt forskningsprojekt kortlægger, om det er muligt at tilbyde borgere med KOL ADL-intervention efter telemedicinsk model
Nyt forskningsprojekt skal kortlægge, om det kan lade sig gøre at benytte telemedicinske modeller i det ergoterapeutiske tilbud til borgere med KOL. Foto: Lars Horn

Af Jakob Kehlet 

Det er på flere måder nyt land, der betrædes på University College Nord, i forhold til, hvordan man kan intervenere ergoterapeutisk. En nyt forskningsprojekt skal kortlægge, om det kan lade sig gøre at benytte telemedicinske modeller i det ergoterapeutiske tilbud til borgere med KOL.

”Tele-ADL til borgere med KOL”, som forskningsprojektet hedder, er banebrydende, da der i forvejen kun er sparsomme erfaringer på området. Docent Tina Helle fra ergoterapeutuddannelsen på University College Nord (UCN) i Aalborg er projektleder, og ph.d.-studerende Rina Juel Kaptain er projektkoordinator.

Projektet vil sammenligne traditionel ergoterapeutisk face-to-face-intervention, hvor ergoterapeut og borger mødes fysisk, med tele-ADL, hvor borgeren med KOL for eksempel fører dagbog på en iPad eller optager små film, der viser udfordringer i hverdagen. Dagbog og film kan så sendes til ergoterapeuten over nettet. Det er dog endnu ikke besluttet, hvordan tele-interventionen præcist skal udformes.

Projektet er lige gået i gang, og derfor er det selvsagt umuligt at sige, hvilke resultater, der kan høstes. Men om fem år skulle det gerne ligge klart, om der er behandlingsmæssige og sundhedsøkonomiske fordele ved denne form for intervention, eller om telemedicinsk teknologi er for vanskelig at bruge ved ADL-intervention i forhold til visse patienter med KOL.

Oplever store vanskeligheder i hverdagen

Forskningsprojektet er delt op i fem delprojekter, og lige nu er seks undervisere og 12 studerende fra UCN i gang med at samle data ind blandt 120 borgere med KOL som led i første delprojekt. Indtil videre cirka en tredjedel af de 120 borgerne med KOL blevet kontaktet, og der tegner sig allerede nu et billede af, at borgerne med KOL har meget svært ved at deltage i aktiviteter uden for hjemmet og klare indkøb og fritidsaktiviteter.

- Dataindsamlerne fortæller mig også, at borgerne med KOL er meget afhængige af familie og venner – nogle har svært ved selv at kunne klare teknologiske udfordringer som e-boks og netbank. De er nærmest hægtet af denne udvikling, siger Tina Helle.

Hun tilføjer, at dataindsamlerne fra UCNer blevet godt modtaget hos borgerne med KOL.

- De er positive i forhold til at deltage og få besøg af os, og de finder vores spørgsmål relevante. Borgerne med KOL føler et ansvar for at bidrage med deres viden om sygdommen til projektet, siger Tina Helle.

Hun håber, at det femårige forskningsprojekt kan være med til at bringe ergoterapi helt frem i forreste række i forhold til fremtidens udfordringer på sundhedsområdet. Ifølge en aftale mellem KL, Danske Regioner og regeringen skal 40.000 borgere med KOL i hele landet i 2019 have tilbud om telemedicinske løsninger.

Projektet er støttet af Ergoterapeutforeningen og UCN. Desuden foregår der en løbende ansøgningsproces hos diverse fonde.

Læs mere i artiklen "Ergoterapi på distancen til KOL-patienter" på Ergoterapeuten