Hjem > Aktuelt > Nyheder > Forslag til temaer for risikobaserede tilsyn

Forslag til temaer for risikobaserede tilsyn

4. januar 2017
Folketinget vedtog 8. juni 2016 Lov nr. 656 om ændring af sundhedsloven, lov om ændring af autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love m.v.

De lovbestemte og tilbagevendende tilsyn med plejehjem, kosmetiske klinikker samt private sygehuse, klinikker og speciallægepraksis skal fremadrettet afløses af et proaktivt risikobaseret tilsyn med alle behandlingssteder på sundhedsområdet, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling af en autoriseret sundhedsperson eller på delegation af en sådan. 260.000 autoriserede sundhedspersoner er omfattet.

Risikobaseret tilsyn kombineres med vidensformidling og læringsaktiviteter med henblik på at påvirke patientsikkerheden i en positiv retning. Ud over gennemførelsen af risikobaseret tilsyn med behandlingssteder skal styrelsen proaktivt gennemføre reaktive tilsyn med organisationer eller personer, som kan udgøre en potentiel risiko for patienterne.

Det er planen, at alle kategorier af behandlingssteder skal gennem risikobaseret tilsyn over en periode på 3 år. Der vil blive gennemført tilsyn i ca. 10 % af de omkring 11.000 behandlingssteder om året.

Det risikobaserede tilsyn finansieres af behandlingssteder via et lovbestemt gebyr. Det reaktive tilsyn finansieres af finanslovsmidler. Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb er valgt som indsatsområde i 2017.   

Valgte tilsynsområder i 2017 er:

  • Sygehuse
  • Almen praksis, herunder regionale klinikker
  • Sundhedsforhold i hjemmeplejen
  • Akuttilbud i kommunerne
  • Bosteder
  • Tandlæger
  • Fysioterapeuter
  • Fodterapeuter  

Der er nedsat en strategisk følgegruppe vedr. de risikobaserede tilsyn, som Etf har plads i. Den strategiske følgegruppe har peget på følgende forslag til overordnede temaer i de risikobaserede tilsyn: 

Kommunikation, overgange, fokus på større ændringer eksempelvis nyt IT, akutpladser i kommuner, hygiejne, solopraksis, delegation og sårbare patienter.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil dog gerne have flere forslag til temaer for de risikobaserede tilsyn indenfor de valgte tilsynsområder.

Har du derfor forslag til temaer og problematikker, Styrelsen for Patientsikkerhed bør kigge nærmere på i sine tilsyn, kan du senest den 12. januar 2017 maile til Ulla Garbøl, chefkonsulent i Etf  ug@etf.dk