Hjem > Aktuelt > Nyheder > Formidling af hjælpemidler: Sociale indsatser, der virker

Formidling af hjælpemidler: Sociale indsatser, der virker

15. januar 2015
Nyt notat fra Socialstyrelsen viser, at ergoterapeuter med viden om og fokus på hjælpemidler spiller en vigtig rolle i hjælpemiddelformidling.
Nyt vidensnotat retter sig især mod kommunale ledere, mellemledere, fagkoordinatorer og udviklingskonsulenter, der arbejder med at planlægge og udvikle formidlingen af hjælpemidler til borgerne.

Socialstyrelsen har udgivet nyt vidensnotat om hjælpemiddelformidling til voksne. Notatet giver et overblik over den aktuelle forskningsbaserede viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats, og har til formål at bidrage til kommunernes planlægning og udvikling af deres hjælpemiddelformidling.

Notatet retter sig især mod kommunale ledere, mellemledere, fagkoordinatorer og udviklingskonsulenter, der arbejder med at planlægge og udvikle formidlingen af hjælpemidler til borgerne.

Notatet peger på, at hjælpemidler kan have stor betydning for, at borgere med funktionsnedsættelse kan leve et selvstændigt liv og deltage i samfundslivet. Men for at opnå denne effekt har det betydning, hvordan hjælpemidlet formidles.

Ergoterapeuter arbejder med strukturerede og helheldorienterede processer, de inddrager borgeren i indsatsen og de tænker vejledning, træning og tilpasning ind i hjælpemiddelformidlingen.

Notatet peger på, hvordan netop en struktureret og helhedsorienteret formidlingsproces gennemført af fagpersoner med viden om og fokus på hjælpemidler, kan betyde, at færre opgiver at bruge deres hjælpemiddel og bruger det oftere.

Dette bl.a. fordi den faglige indsats kan medføre, at hjælpemidlerne bedre passer til borgeren og dennes samlede situation. Også individuel tilpasning og træning kan have den positive effekt, at borgerne bliver mere selvhjulpne og får færre aktivitetsbegrænsninger. En tydelig tendens er også, at det er vigtigt, at borgeren involveres i formidlingsprocessen.

Notatet, som er skrevet af Åse Brandt, Anne Christensen og Pernille Grünberger fra Socialstyrelsen, er et vigtigt bidrag i forhold til ergoterapeuters indsats i hjælpemiddelformidlingen i kommunernes. Du finder notatet her

 

Nyheder