Hjem > Aktuelt > Nyheder > Forlig om finansloven for 2020

Forlig om finansloven for 2020

3. december 2019
Regeringen har indgået en aftale om næste års finanslov med Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet, hvor der blandt andet er afsat penge til psykiatrien, ældre-, børne- og uddannelsesområdet.
Foto: Colourbox

I aftalen får psykiatriområdet tilført 600 millioner kroner ekstra om året til flere sengepladser og til at styrke forholdene for personer med psykiske lidelser eller psykisk mistrivsel. Der afsættes 125 millioner kroner årligt til at styrke ældreplejen og der gives et løft af folkeskolen på 275 mio. kr. i 2020.

- Jeg glæder mig over, at aftalen giver en livsnødvendig saltvandsindsprøjtning til psykiatrien, så der kan ske en styrkelse af kapaciteten og en forbedring af normeringerne, siger Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Hun er tilfreds med, at regeringen vil invitere til forhandlinger om en 10-årsplan for psykiatrien.

- Jeg hilser en 10 års plan velkommen. For psykiatrien har brug for en samlet plan, hvor man ligestiller behandlingen af psykiske sygdomme med somatiske. I alt for mange år har psykiatrien været underprioriteret. Derfor er vi i Ergoterapeutforeningen meget glade for regeringens fokus på psykiatrien og stiller mere end gerne vores kompetencer inden for området til rådighed, siger Tina Nør Langager.

Styrket børne- og skoleområde

I finanslovsaftalen er partierne også enige om at indføre lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutionerne fra 2025. I 2020 afsættes der 500 millioner kroner til formålet. Derudover får folkeskolen ekstra 275 mio. kr. i 2020 og 400 mio. kr. i 2021.

- Det er den rigtige vej at gå. Investering i børn og voksne er den mest effektfulde forebyggelse. Det er med finansloven lagt trædesten til et forstærket fokus på strukturelle samfundstiltag som børnehaver, skole, mor og fars empowerment og familiens hverdagsliv, siger Tina Nør Langager. 

Der afsættes 300 millioner kroner i 2020 og 600 millioner kroner årligt fra 2021 til ansættelse af flere sygeplejersker. Ifølge regeringen muliggør det, at der fra 2021 kan ansættes 1.000 flere sygeplejersker.

- Det er et synligt behov for flere sygeplejersker i sundhedsvæsenet. Det kan være med til at sikre, at opgaverne løses at medarbejdere med de rette kompetencer. For at skabe et velfungerende sundhedsvæsen, er det afgørende, at der er nok sundhedspersonale inden for alle faggrupper, påpeger Tina Nør Langager.

Evaluering af handicapområdet

Tina Nør Langager er enig med forligspartierne i, at der skal være kvalitet i tilbuddene til mennesker med handicap og funktionsnedsættelser, og at indsatsen skal være præget af en høj faglighed og den nødvendige specialisering.

Derfor hilsen hun det velkomment, at regeringen i første halvår af 2020 vil iværksætte en evaluering af den nuværende planlægning og organisering af handicapområdet.

Unge med svære handicap

I aftalen er forligspartierne enige om, at unge i alderen 18-23 år med svære handicap skal tilbydes overvågning om natten i eget hjem. Der afsættes 30 mio. kr. i 2020 til formålet. I den forbindelse nedsættes der en arbejdsgruppe, der nærmere skal afdække målgruppe og udgifter til tilbuddet om overvågning om natten.

Uddannelsesloftet fjernes

Med finanslovsaftalen afskaffes loftet over dobbeltuddannelse. Dermed ophæves aftalen fra 2016, som har betydet, at det ikke har været muligt at tage mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau. Afskaffelsen af uddannelsesloftet får virkning fra d. 1. juli 2020 og der afsættes 70 mio. kr. i 2020 til formålet.

  • Du kan læse hele finanslovsaftalen her
  • Du kan læse Etf’s nyhed om regeringens økonomiaftale for 2020 med regionerne her
  • Du kan Etf’s nyhed om regeringens økonomiaftale for 2020 med kommunerne her