Hjem > Aktuelt > Nyheder > Folkebevægelse vil halvere ensomheden i Danmark inden 2020

Folkebevægelse vil halvere ensomheden i Danmark inden 2020

9. februar 2015
Ergoterapeutforeningen er blandt de mere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder, der for første gang nogensinde er gået sammen for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed. Visionen er at halvere ensomheden i Danmark inden 2020.
Ny undersøgelse viser, at flere end 210.000 danskere ofte eller altid føler sig ensomme. Mere end 35 organisationer har nu sluttet sig sammen i Folkebevægelsen mod Ensomhed med visionen om at halvere ensomheden i Danmark.

Af Per Bøjgaard Sørensen

Alle mennesker kan blive ramt af ensomhed og på forskellige tidspunkter i livet. En helt ny undersøgelse viser, at flere end 210.000 danskere ofte eller altid føler sig ensomme. Ensomhed har store omkostninger – individuelt og for samfundet som helhed - og er lige så sundhedsskadelig som både rygning og overvægt.

Ensomhed kan forebygges og bekæmpes. Derfor har Ergoterapeutforeningen sammen med flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder for første gang nogensinde skabt Folkebevægelsen mod Ensomhed. En bevægelse, der vil gøre det til en fælles sag at tale om ensomhed og finde nye muligheder for fællesskaber. Den fælles vision er ambitiøs. Antallet af ensomme danskere skal halveres inden 2020.

- Ergoterapeutforeningen er gået ind i initiativet, fordi vi tror på, at visionen om at halvere ensomhed er mulig. I dagligdagen har mange ergoterapeuter kontakt til især ensomme ældre, og som fag har vi derfor nogle kompetencer og erfaringer, som vi gerne vil give videre til de andre initiativtagere i Folkebevægelsen mod Ensomhed og til den brede befolkning, siger formand i Ergoterapeutforeningen, Gunner Gamborg.

Ensomhed er et tabubelagt emne, og følelsen forstærkes af, at man ikke deler den med nogen. Her kan Folkebevægelsen gøre en forskel. Når så mange går sammen og råber op på samme tid, er det muligt at nedbryde tabuet. Og ergoterapiens erfaringer er unikke blandt initiativtagerne i bevægelsen.

- Når ergoterapeuter for eksempel er ude til forebyggende hjemmebesøg hos borgere over 75 år, er de vant til også at se på den sociale trivsel hos de ældre. Her er ergoterapiens TRIV-faktorer, som står for Tilgængelighed, Relationer og roller, Interesser samt Vaner og vilje, en god hjælp til at pege på løsninger for den enkelte. For ensomhed kan opstå på grund af manglende netværk, men det kan også opstå ved, at de ældre simpelthen ikke kommer nok ud, fordi de mangler støttehåndtag og dørtrinsramper i hjemmet, siger Gunner Gamborg.

Med i Folkebevægelsen mod Ensomhed er blandt andre Ældre Sagen, Ungdommens Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Mary Fonden samt København og Aarhus Kommune. Ergoterapeutforeningen vil i de kommende måneder kaste lys over bekæmpelse af ensomhed, så gode erfaringer kan blive spredt både til kolleger, men også til frivillige og andre, der vil gøre en forskel.

Følg Folkebevægelsen mod Ensomhed på Facebook