Hjem > Aktuelt > Nyheder > Fokusgruppe for privatpraktiserende om pension i PKA

Fokusgruppe for privatpraktiserende om pension i PKA

17. januar 2016
Som offentligt ansat og medlem i Etf har du din pensionsopsparing i PKA A/S og herunder i Pensionskassen for Sundhedsfaglige. Fra 2016 er der nu mulighed for medlemmer uden for overenskomst, f.eks. privatpraktiserende, for at oprette pension i PKA.
Pension
Arbejder du uden for overenskomst som privatpraktiserende, har du nu mulighed for at oprette pension i PKA gennem dit medlemskab i Etf.

Tilbuddet er rettet mod medlemmer, der arbejder uden for overenskomst – f. eks. som selvstændige/privatpraktiserende. PKA vil meget gerne i dialog med medlemmer inden for målgruppen, så pensionskassen kan få afdækket, om det nye tilbud rammer rigtigt i forhold til dig, og om der er forhold, der er særlig vigtige.

Derfor gennemfører PKA to møder i form af fokusgruppeinterviews. Efterfølgende er det planen at afholde egentlige medlemsmøder, hvor alle medlemmer i målgruppen er velkomne.

De to fokusgruppeinterviews finder sted:

4. februar 2016, Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia

24. februar 2016, PKA, Strandvejen 60, 2900 Hellerup

Begge møder starter med frokost kl. 12.00 og varer i alt tre timer. Som tak for deltagelsen betaler PKA et honorar på kr. 1.500. PKA har brug for to medlemmer til hvert fokusgruppeinterview.

Så hvis du har lyst og tid til at deltage, skal du tilmelde dig til medlemschef Britt Brandum i PKA på brb@pka.dk eller  51 26 80 03. Eventuelle spørgsmål til fokusgruppeinterviews m.v. bedes venligst rettet direkte til PKA.