Hjem > Aktuelt > Nyheder > Fokus på værdig ældrepleje 

Fokus på værdig ældrepleje 

9. juli 2018
Som led i satspuljeaftalen 2018-21 er der afsat midler til at etablere et nationalt videnscenter på ældreområdet med fokus på at sikre sårbare ældre en værdig alderdom. Videnscentret skal særligt have fokus på, hvordan der sikres en værdig ældrepleje i kommunerne til gavn for både de ældre og deres pårørende. Etf's formand Tina Nør Langager har på Sundhedskartellets vegne plads i den følgegruppe, som Sundhedsstyrelsen har nedsat til formålet.

- Både fra Sundhedskartellet og fra Etf kan jeg kun bifalde, at der er fokus på hvordan vi kan gøre det bedre for vores ældre, siger Tina Nør Langager og fortsætter - Som den gode filosof Løgstup har sagt: Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at holde noget af dets liv i sine hænder.

Kommunerne har med værdighedslovgivningen fået en forpligtelse til at udarbejde værdighedspolitikker for ældreplejen, der minimum skal indeholde de fem temaer livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring og en værdig død. De fem værdier vil være omdrejningspunkt for videns-centerets arbejde, der udmønter sig i tre hovedaktiviteter:

  1. Indsamle, udvikle og udbrede viden, inspiration, bedste praksis og metoder/værktøjer, der bidrager til en værdig ældrepleje i landets kommuner.
  2. Give anvendelsesorienteret og faglig rådgivning og sparring på konkrete, praksisnære udfordringer i forhold til værdig ældrepleje i den enkelte kommune eller plejehjem.
  3. Tilbyde kompetenceudvikling, herunder fx konferencer og temamøder, samt netværk til medarbejdere og ledere på udvalgte områder, der styrker værdig ældrepleje i kommunerne.

Værdighedsrejseholdet

Videnscentret opretter desuden et rejsehold som bliver én af Videnscentrets udgående funktioner, og har til formål, at opkvalificere medarbejdere på kommunale og private arbejdspladser indenfor ældreområdet.

Rejseholdet skal arbejde praksisnært igennem en systemisk og narrativ tilgang, hvor aktionslæring og transferaktiviteter sikrer, at den enkelte medarbejder integrerer ny viden og nye kompetencer i arbejdsrutinerne.

Videnscentret rekrutterer i øjeblikket konsulenter til Værdighedsrejseholdet. Find mere info om hvordan du kan byde ind på opgaven her

Find mere information om Værdighedsrejseholdet her 

Der er også planlagt en konference den 29. november 2018. Du kan finde mere information om arrangementet på etf.dk her