Hjem > Aktuelt > Nyheder > Fokus på trusler på arbejdet

Fokus på trusler på arbejdet

12. december 2016
Flere tragiske hændelser har fået politikerne til at udarbejde en handlingsplan, der skal forebygge vold og trusler på landets botilbud og forsorgshjem. I det kommende nummer af Ergoterapeuten stiller vi skarpt på trusler på arbejdet.
Trusler om vold
Brøset Violent Checklist, der er et redskab til risikovurdering. Foto: Lisbeth Holten

Af Lasse Ægidus Qvist

Over de sidste fire år har fem ansatte mistet livet, mens de passede deres arbejde på et af landets botilbud eller forsorgshjem. 4,5 procent af ergoterapeuter var i 2013 udsat for vold på arbejdspladsen. Det viser en undersøgelse foretaget af FTF i 2014. Samme undersøgelse viste, at 9,2 procent havde været udsat for vold.

I oktober lavede regeringen og satspuljepartierne en aftale, der afsatte godt 400 mio. over de næste fire år til en handlingsplan, der skal forebygge vold og trusler på landets bosteder. Størstedelen er afsat til etablering af 150 nye, specialiserede socialpsykiatriske pladser i regionerne. De er målrettet en lille gruppe borgere med særligt komplekse problemer, som de eksisterende tilbud kan have svært ved at håndtere. Derudover er der afsat et betydeligt beløb til en generel voldsforebyggende indsats på de eksisterende tilbud.

Samtidig med satspuljemidlerne skal et øget fokus på ændret tilgang til folk med psykisk sygdom forhindre tilspidsede situationer, og på den måde forebygge vold og trusler om vold. De ansatte på landets bosteder skal »væk fra den problemorienterede tilgang, og i stedet trænes i at se beboernes ressourcer«.

I Ergoterapeuten nr. 8 kan du bl.a. møde det socialpsykiatriske bosted Orion i Hillerød, der er en del af Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden. Det er netop blevet belønnet af Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering med en pris for sit forebyggende og tryghedsskabende arbejde. På Orion har de haft held til at nedbringe antallet af voldelige episoder ved at lave aftaler med beboerne om, hvordan de bedst kan støttes i svære situationer. På den måde er de bedre rustet til at kunne nedtrappe konflikter, når de opstår.

Du kan også komme med indenfor hos bostedet Guldregnen i Middelfart. Her forebygger man vold ved at inddrage og samarbejde med beboerne, samt skabe bedre relationer mellem ansatte og beboere for at undgå vold. Her benytter man sig af Brøset Violent Checklist, der er et redskab til risikovurdering.

Hold øje med Ergoterapeuten i din postkasse og læs det samlede fokus.