Hjem > Aktuelt > Nyheder > Fokus på offentlig ledelse

Fokus på offentlig ledelse

4. september 2017
​Som led i Etf’s indsats på lederområdet er der taget initiativ til, at et mindre antal inviterede ledere på Sundhedskartellets område får mulighed for, at komme i direkte dialog med to repræsentanter fra ledelseskommissionen, som med udgangen af året b.la. skal komme med konkrete anbefalinger til regeringen om, hvilke indsatser, der kan fremme og understøtte en styrkelse af ledelseskvaliteten i den offentlige sektor.

Formålet med mødet, der finder sted den 6. september, er, at give de to repræsentanter fra ledelseskommissionen - Alfred Josefsen og Emma Winther - input og ideer til, hvilke rammer og vilkår offentlige ledere ønsker i fremtiden, hvis de skal lykkes bedst muligt med deres opgaver, fortsat have lyst til at være ledere og at nye ledere kan se, at det at være leder i den offentlige sektor er en tiltalende karrierevej at kunne gå.

- I Ergoterapeutforeningen vil vi gerne bidrage til at sætte fokus på ledelse i den offentlige sektor og på de rammer og vilkår, som vores ledermedlemmer får at agere indenfor i deres hverdag, både nu og i fremtiden. Derfor søger vi at give input til ledelseskommissionens arbejde, siger Lotte Lagoni, næstformand i Etf, om foreningens initiativ.

De overordnede rammer for mødet er det kommissorie, som ledelseskommissionen arbejder efter, samt de 13 teser om offentlig ledelse, kommissionen har opstillet.

Det er også muligt at dele sine erfaringer direkte via Ledelseskommissionens hjemmeside. Du finder hjemmesiden her