Hjem > Aktuelt > Nyheder > FOKUS: Kvalitet og trivsel i hverdagen

FOKUS: Kvalitet og trivsel i hverdagen

19. november 2016
Hovedbestyrelsen stillede forslag om, at foreningens fokusområde 2017 – 2019 bliver kvalitet og trivsel i hverdagen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Rep16
Etf's fokusområde de kommende tre år er kvalitet og trivsel i hverdagen. Foto: Heidi Lundsgaard

Med udgangspunkt i Etf’s formålsparagraf om at udvikle faget og sikre arbejdspladser til ergoterapeuter - og med baggrund i den fælles medlemsproces stillede Hovedbestyrelsen forslag om, at foreningens politiske fokusområde 2017-2019 bliver en faglig kvalitetsdagsorden sammenkoblet med et fokus på medlemmernes arbejdsliv - som to sider af samme sag.

Hvorfor sætte fokus på kvalitet og trivsel?

Hovedbestyrelsen er helt enige med de mange medlemmer, der har været med til at pege på kvalitet og arbejdsmiljø, som de vigtigste områder at sætte fokus på.

- Vi står midt i en tid, hvor der er pres på velfærdsydelserne og trivslen på arbejdspladserne på grund af omstruktureringer, tilbagevendende krav om effektiviseringer og styringsformer, der primært baserer sig på økonomiske hensyn. Vi har vist, at ergoterapeuter er omstillingsparate og byder sig til, hvor det giver mening i nye organiseringer og nye indsatser. Det har vi f.eks. set i hverdagsrehabilitering, på akutmodtagelser og på socialområdet. Vi skal fortsætte denne kurs, sagde Tina Nør Langager, formand for Etf.

Ergoterapeuter leverer god kvalitet i arbejdet, gør borgerne mere selvhjulpne, så de bliver i stand til at udføre de aktiviteter, som er meningsgivende og betydningsfulde for dem. Ergoterapi med kvalitet skaber værdi for borgere og samfund.

- Vi ved, at et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen er med til at styrke kvaliteten i arbejdet. Det er altså også til gavn for borgerne, når vi gør en indsats for gode og sunde arbejdsvilkår for ergoterapeuter, sagde Tina Nør Langager og fortsatte:

- Skal vi lykkes med indsatsen for kvalitet og trivsel i hverdagen er det vigtigt med et velfungerende samarbejde på arbejdspladsen mellem ledere, tillidsvalgte og medarbejdere. Dette samarbejde skal vi styrke som en del af fokusområdet.

Medlemsinvolvering vil være et bærende element i at folde fokusområdet ud. Det skal ske både på individuelt niveau. Gennem netværk, faglige selskaber og klubber. Samt i dialog med ledere og tillidsvalgte.

- Kun sammen kan vi skabe de gode resultater, udtalte Tina Nør Langager.

Fire principper valgt

Hovedbestyrelsen har udvalgt 4 principper som ramme for fokusområdet.

  1. Vi arbejder for at udvikle og bidrage til høj faglig kvalitet i nye kontekster, herunder definition af kvalitetsbegrebet i en professionsfaglig kontekst.
     
  2. Vi arbejder med kvalitetsarbejdets betydning for arbejdsmiljøet og vice versa, herunder de paradokser det indebærer.
     
  3. Vi arbejder med indikatorer, som har indflydelse på opgaveløsningens kvalitet med henblik på at komme med ergoterapifaglige anbefalinger og prioriteringer.
     
  4. Vi udarbejder bud på, hvordan ergoterapeuter bidrager til borgerindsatser, som skaber mest mulig værdi for borgeren og samfundet.