Hjem > Aktuelt > Nyheder > FØLGEGRUPPE: Øget kvalitet på hjerneskadeområdet

FØLGEGRUPPE: Øget kvalitet på hjerneskadeområdet

28. februar 2017
Sundhedsstyrelsen nedsætter en følgegruppe, der skal rådgive Sundhedsstyrelsen i forbindelse med et servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne til voksne med erhvervet hjerneskade.

Formålet med at gennemføre servicetjekket er at afdække eventuelle udfordringer på området og på den baggrund at komme med bud på initiativer, der kan føre til øget kvalitet i genoptræning og rehabiliteringsindsatsen på hjerneskadeområdet efter udskrivning fra sygehus.

Servicetjekket omfatter genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser efter sundhedslovgivningen. Servicetjekket omfatter både indsatsen på sygehus, herunder udarbejdelse af genoptræningsplaner, og indsatsen i kommunerne efter udskrivning fra sygehus.

Servicetjekket har primært fokus på indsatserne til voksne med komplekse funktionsevnenedsættelser.

Følgegruppens opgave

Følgegruppen har til opgave at rådgive Sundhedsstyrelsen i forbindelse med løsning af opgaverne, der knytter sig til projektbeskrivelsen for servicetjekket. Konkret drejer det sig om rådgivning i forbindelse med servicetjekkets tre spor:

  • Data vedr. analyse af antal udarbejdede genoptræningsplaner (alle typer/niveauer) opgjort på regions-, sygehus- og kommuneniveau samt registrering af ventetid til genoptræning.
     
  • Regional implementering vedr. implementering af bekendtgørelsen og sundhedsstyrelsens visitationsretningslinje om genoptræning og rehabilitering i regionerne og på sygehuse. Der ønskes særligt afdækning af udfordringer i forhold til stratificering af målgruppen i forhold til genop-trænings- og rehabiliteringsbehov og dermed typen af genoptræningsplan.
     
  • Kommunal implementering vedr. implementering af bekendtgørelsen og sundhedsstyrelsens visitationsretningslinje om genoptræning og rehabilitering i kommunerne. Der ønskes særligt viden om kommunernes håndtering af patienter, der udskrives med en genoptræningsplan til almen genoptræning, og som visiteres til avanceret genoptræning samt patienter med genoptræningsplaner til specialiseret rehabilitering. Afdækningen skal indeholde viden om, hvordan kommunen kvalitetssikrer deres tilbud til de pågældende målgrupper.

EFS Neurorehabilitering har udpeget Gitte Kjeldgaard, ergoterapeut og koordinator fra Jammerbugt kommune til følgegruppen.