Hjem > Aktuelt > Nyheder > FN-organisation: Dansk regering skal respektere frie forhandlinger

FN-organisation: Dansk regering skal respektere frie forhandlinger

27. november 2014
Ny afgørelse fra FN-organisationen ILO fastslår, at regeringen burde have inddraget Danmarks Lærerforening i forberedelsen af det lovindgreb, som afbrød lockouten af skolelærerne i foråret 2013, hvor også undervisere på landets SOSU-skoler var omfattet.

Kun arbejdsgiverne i Moderniseringsstyrelsen blev hørt, og det er beklageligt, fastslår ILO i sin afgørelse. FN-organet, der er FN's faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål, forventer, at regering og arbejdsgivere ændrer praksis ved fremtidige overenskomstforhandlinger. En meget tilfredsstillende afgørelse, mener FTF og Danmarks Lærerforening.

Den danske regering bør respektere de faglige organisationer og deres ret til at blive hørt. Det fastslår den internationale arbejdsorganisation (ILO) i en ny afgørelse, som giver hovedorganisationen FTF og Danmarks Lærerforening (DLF) medhold i en række klagepunkter angående lockouten af skolelærerne i foråret 2013.

- Især statslige organer bør afholde sig fra at gribe ind og ændre indholdet af frit indgåede kollektive overenskomster og aftaler, skriver ILO og fortsætter:

- Enhver begrænsning i kollektive overenskomstforhandlinger forudsætter konsultationer af arbejdsmarkedets parter for at få deres accept.

Netop det skete ikke ved regeringens lovindgreb i foråret 2013, der afbrød lockouten af skolelærerne. Her greb regeringen og et flertal i Folketinget ind i konflikten med et lovindgreb, der fastsatte nye arbejdstidsregler for lærerne. Det skete, uden at lærernes faglige organisation Danmarks Lærerforening var blevet hørt. Regering valgte ikke at inddrage lærerne i det lovforberedende arbejde, men valgte kun at inddrage arbejdsgiverne i Moderniseringsstyrelsen.

Og det er ”beklageligt”, skriver ILO i den nye afgørelse.

- Det er en markant afgørelse! Det har afgørende betydning, at det nu er slået fast, at forløbet omkring lockout og regeringsindgreb ikke var efter spillereglerne, siger Gunner Gamborg, formand i Ergoterapeutforeningen om afgørelsen. Han fortsætter:

- Det danske arbejdsmarked og de forhandlingsmodeller, som vi har etableret i enighed, fortjener at blive respekteret af alle parter. Det er en hårfin balance for en regering at være både arbejdsgiver og lovgiver. Og i dette tilfælde gik regeringen over stregen.

Læs hele artiklen på FTF’s hjemmeside