Hjem > Aktuelt > Nyheder > #fmdk: Hvordan passer vi på dem, der passer på os

#fmdk: Hvordan passer vi på dem, der passer på os

11. juni 2015
Tid er for længst blevet et knapt gode for den moderne familie. Fokus på konkurrenceevne og effektivisering betyder, at familie og fritid betaler prisen, når chefen beder om overarbejde og fleksibilitet. Hvordan skaber vi holdbare løsninger på nogle af de dilemmaer, som konkurrencestaten stiller os? På Folkemødet står Ergoterapeutforeningen og Danske Bioanalytikere bag debatten: Arbejde, velfærd og fritid: Konkurrencestatens dilemmaer.
Folkemøde 2015
Livet er noget, der hele tiden skal optimeres. Hvordan håndterer vi det som medarbejdere? Dbio og Etf bag debat om Arbejde, velfærd og fritid: Konkurrencestatens dilemmaer på Folkemødet 2015. Foto: Simon Klein-Knudsen

Den moderne konkurrencestat stiller større krav til os alle sammen. På arbejdsmarkedet er dagsordenen rationalisering, effektivisering og konkurrenceevne. Politisk forventes vi selv at løfte flere af de velfærdsopgaver, der tidligere lå i den offentlige sektor. Hvordan klarer vi som samfund det dilemma, konkurrencestaten stiller os som borgere, som familier og som lønmodtagere? Og hvordan kan vi indrette os, så der bliver balance mellem arbejde, velfærd og fritid?

Redaktionen har talt med Etf’s formand, Gunner Gamborg om emnet og stillet et par af de spørgsmål som nogle af Danmarks mest spændende debattører tager fat i til arrangementet.  

Hvad er egentlig udfordringen i balancen mellem arbejdsliv og privatliv?

- Udfordringen viser sig på forskellig måde, alt efter hvor i livet man er, og hvordan man lever og bor i f.t. sin familie. Men udfordringen har i de fleste tilfælde at gøre med, at en moderne familie eller voksen enkeltperson BÅDE skal være til stede, aktiv og ambitiøs på arbejde og i de mange andre sammenhænge i livet: det sociale og perfekte liv, børnenes sygedage, hospitalsophold, klassemøder, fritidsinteresser, venindenetværk, kvalitetstid med partneren, være stand by ved ældre forældres sygdom, sociale samtaler, plejehjem og i det hele taget udgøre en grænseløs ressource for de manges forventninger. Vi presser hinanden på vores lyst til at optimere og effektivisere ikke bare arbejdslivet, men hele døgnet. 

Hvordan går det ud over velfærden?

- Mange slags velfærdsinitiativer baserer sig heldigvis på ”den aktive borger”, pårørende samarbejde og helhedsorientering. Det betyder, at gode resultater både for dig selv som eventuel patient eller som pårørende, stiller krav til dig. Forventer noget. Du skal tage stilling til flere ting. Dit samlede liv kan i lange perioder være kalender-presset og en direkte videreførelse af mønstre i arbejdslivet. Det kan være en bagside, som vi også må vende os mod.

Hvordan skaber vi holdbare løsninger på nogle af de dilemmaer, som konkurrencestaten stiller?

- Som offentligt ansatte skal vi naturligvis fortsætte med at samarbejde med og omkring den enkelte borger. Men vores organisering, fleksibilitet og tilgængelighed på alle tider bliver stillet på en prøve.

Hvorfor vælger Etf at tage til folkemødet med dette emnet på dagsordenen?

- Ergoterapeuter har lange erfaringer med, at gode løsninger for den enkelte skal afstemmes og skabes i et samarbejde med relevante pårørende, venner og netværk. Vi ved, at du som klient eller patient ikke kan betragtes som rehabiliteret, hvis din eventuelle partner har betalt prisen med sine roller, sin tid og sine tabte drømme. Vi mennesker hænger sammen. Både i arbejds- og privatliv, og sammen med de andre mennesker, som vi er forbundne med.

Derfor kan man ikke med fornuft tale om en god arbejdsmarkedspolitik eller sundhedspolitik uden at tale familiepolitik, livsfaser, muligheder for personlige og fleksible ordninger med opsparing af fx timer, frihed og indtjening som en samlet (arbejds-) menneskelivspolitik. Som faglig organisation for ergoterapeuter går vi naturligvis op i deres vilkår og trivsel på arbejdsmarkedet!

Fakta om debattørerne
 

Julie Skovsby, børne- og familieordfører for Socialdemokraterne

Har mærkesag om, at alle børn skal have samme muligheder – dvs. bryde den sociale arv. Hun er medlem af blandt andet Børne- og Undervisningsudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Retsudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget i Folketinget. Julie bor i Odense sammen med sin mand, Jacob S. Olesen og deres to børn, Anton fra 2008 og Matti fra 2013. Julie Skovsby var fra 2005-2007 medlem af regionsrådet i Region Syddanmark.

Linda Nielsen, professor, tidl. fmd. for Familie- og Arbejdslivskommissionen

Kommissionen havde 37 forslag, der blev aflevereret til den tidligere regering, og som bl.a. indeholdt et forslag om en tidsbank, bedre pasningsmuligheder af syge børn, etc. Hele syv af forslagene fra kommissionen handler om mere familievenlige arbejdspladser.

Finn Juel Larsen, næstformand, Skole & Forældre

S&F’s vinkel ind i debatten er som forældrenes organisation. Meget debat på hjemmesiden, formandens blog mv. om folkeskolereformen, inklussion osv. Men også skrevet om bl.a. at skolernes og arbejdspladsernes ferier ikke altid passer sammen. Børn bliver syge, pasningsmuligheder ringere, osv.

Sofie Maria Brand, stifter, Familiepolitisk Netværk

Netværket er stiftet for at skabe en ny balance mellem arbejde og familieliv, hvilket kræver et opgør med den ”økonomiske dagsorden”, der har domineret og som har haft et større arbejdspres som konsekvens. Netværket peger på, at familiepolitik ikke kun er daginstitutioner, men skal tænkes i et bredere samspil med social-, arbejdsmarkeds,- beskæftigelses-, ligestillings- og skattepolitik – og i samarbejde med virksomhederne og arbejdsmarkedets parter.

Rasmus Willig, sociolog

Willig kan give bud på, hvordan arbejdsliv og fritid i en større sammenhæng hænger sammen, hvordan det påvirker folk, at man ”er” sit arbejde, osv. Han advarer mod at indadvendt selvtugt har erstattet den udadvendte samfundskritik i sin nye bog. Han mener at coaching er formel for utilstrækkelighed og selvkritik, og kalder MUS-samtaler metal racisme.

Kent Pedersen, formand, Finansforbundet. Næstformand i FTF

Finansforbundet har i overenskomsten en ”timebank”, som af flere (bl.a. Familie- og Arbejdslivskommissionen) er blevet udpeget som en oplagt del af løsningen.

Steen Müntzberg, underdirektør, DA.

DA mener bl.a., at det er positivt, at regeringen har lagt pres på kommunerne for for eksempel at mindske lukkedagene i daginstitutionerne. Mener at borgerne har en rimelig forventning om et pasningstilbud, matcher familiernes og arbejdsmarkedets behov. Steen Mûntzberg selv har tidligere især udtalt sig omkring positive effekter ved østeuropæisk arbejdskraft.

Mere fra Folkemødet