Hjem > Aktuelt > Nyheder > Flertal i både FTF og i LO for en fusion

Flertal i både FTF og i LO for en fusion

13. april 2018
På FTF’s ekstraordinære kongres i Odense i dag besluttede et flertal at indgå en fusion med LO.

På FTF’s ekstraordinære kongres i Odense i dag besluttede et flertal at indgå en fusion med LO. 71,4 procent stemte for og 28,6 procent stemte imod. Det var lige over de to-tredjedele, som der skulle til for, at fusionen kunne blive vedtaget. Da LO på deres kongres ligeledes stemte klart ja til fusionen, er den nye fælles organisation mellem FTF og LO en realitet fra den 1. januar 2019.

På kongressen stemte Ergoterapeutforeningen nej til fusionen.

- Vi er glade for at være medlem af FTF som hovedorganisation, da det opfylder vores behov for et fagligt fællesskab som professionsfaglige med mulighed for en akademisk overbygning. Vi oplever ikke, at der med fusionsgrundlaget er skabt en ny og fælles vision for fagbevægelsen, som favner os alle, siger Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Hun peger også på økonomien som en årsag til at sige nej til fusionen.

- Det har fra start været en forudsætning for mig, at prisen er den samme eller lavere. Jeg synes, at vores kontingent er højt nok som det er i dag. Men risikoen for en kontingentstigning ved en fusion er meget stor, siger Tina Nør Langager.

Hun mener, at nej-siden i dagens afstemning har en størrelse, som afspejler, at FTF ikke er helt modne til en fusion. Hun slår dog fast, at selv om det blev et ja og ikke et nej til fusionen, så skal foreningen ikke stå udenfor.

- Nu er fusionen en realitet, og så går vi naturligvis konstruktivt ind i det nye samarbejde, siger Tina Nør Langager.

Læs her: Tina Nør Langagers tale til den ekstraordinære FTF-kongres d. 13. april 2018

I Ergoterapeutforeningen deler vi ambitionerne om en stærk fagbevægelse, som har indflydelse på samfundsudviklingen. Men vi mener ikke, at det foreliggende grundlag for fusionen mellem FTF og LO er svaret.

Vi har fra begyndelsen været skeptiske. Det har vi sagt tydeligt både på formandsmøder, bilateralt og i andre relevante fora.

Vi har også været tydelige om, at hvis vi skulle etablere en ny fælles hovedorganisation, så skulle vi være modige og nytænkende i både struktur og indhold. Det foreliggende grundlag ser vi dog som mere af det kendte – blot større.

Og med flere interesser, der skal favnes.

Fusionen har både fordele og ulemper. Vi har derfor vejet dem grundigt op imod hinanden. Og et stort flertal i hovedbestyrelsen er nået frem til, at ulemperne er større end fordelene.

For os er det ikke en enkelt ting, der trækker ned, men flere forskellige dele.

For det første oplever vi ikke, at der er skabt en ny og fælles vision for fagbevægelsen, som favner os alle.

Vi ønsker at fastholde et stærkt fokus på både vores professionsfaglige grunduddannelse og en fortsat akademisering. Det kan blive svært at opretholde i en stor, fælles organisation, hvor meget forskellige interesser kan ende med at splitte mere end de samler.

For det andet synes vi, at der er store udfordringer med den valgte organisering.

Den daglige politiske ledelse vil være på 6-7 fuldtidspolitikere. Det er mange, og det vil være unødvendigt fordyrende.

Det er også et stort spørgsmål, hvor agilt en hovedbestyrelse vil kunne navigere, når der er hele 65 medlemmer. Dertil kommer uvisheden om den regionale struktur, som først forhandles på plads om fire år.

For det tredje er der økonomien.

Det har fra start været en forudsætning for Ergoterapeutforeningen, at prisen ville være den samme eller lavere. Men selv om vi reducerer omkostningerne med 30 procent i den nye organisation, så vil vi ikke kunne skabe en drift i balance. Der vil være underskud så langt øjet rækker.

Risikoen for en kontingentstigning ved en fusion vil være meget stor. Og det ved vi, at vores medlemmer vil sige fra overfor.

Vi har på den baggrund ikke et behov for at ændre på strukturen. Vi tror i stedet på et øget strategisk samarbejde, hvor vi hver især fortsat har vores særpræg.

Vi ser i dag et unikt stærkt sammenhold i forhandlingerne om OK18 på tværs af alle tre hovedorganisationer. Det skal fastholdes.

Som jeg nævnte indledningsvis, så ønsker Ergoterapeutforeningen en stærk fagbevægelse, som har indflydelse. Men vi mener ikke, at det foreliggende grundlag er svaret.

Derfor stemmer Ergoterapeutforeningen imod fusionen.