Hjem > Aktuelt > Nyheder > Flere ergoterapeuter er en del af KL's Handicap og Psykiatrikonference

Flere ergoterapeuter er en del af KL's Handicap og Psykiatrikonference

28. november 2017
I dag har KL afholdt deres årlige Handicap og Psykiatrikonference. Konferencen følger op på KLs socialpolitiske udspil fra foråret, - der sætter fokus på rehabilitering. Og det præger også dagens program, hvor flere ergoterapeuter er oplægsholdere eller har været en del af de projekter, der bliver præsenteret.
Handicap og Psykiatrikonference
Ulla Garbøl, chefkonsulent i Ergoterapeutforeningen, præsenterede på en session et redskab til tidlig opsporing af kronisk sygdom hos mennesker med psykiske lidelser. Projektet er en del af et Fremfærdprojekt, som Ergoterapeutforeningen samarbejder med KL om.

En af de deltagende ergoterapeuter er Jane Rennison, der er ergoterapeut i England. Hun arbejder med borgere med psykiske lidelser. Rennison’s oplæg tog udgangspunkt i Recovery med oplægget der omtales således: ”Recovery is relevant for all citizens and professional engaged in the social service sector. But how do we make recovery a reality in our approach to different target groups? And how can we benefit from a recovery-oriented focus on employment and on other significant aspects of everyday life?”

Etf fik mulighed for at lave en video med Jane Rennison, hvor hun opsummerer nogle af hovedpointerne i sit oplæg. Og giver gode råd til de danske ergoterapeuter. Den kan du se på Etf's Facebook side her 

Jane Rennison arbejder bl.a. på det engelske ImRoc. Læs mere om Imroc her

Opsporing af kronisk sygdom hos mennesker med psykiske lidelser

Ulla Garbøl, chefkonsulent i Ergoterapeutforeningen, præsenterede på en session et redskab til tidlig opsporing af kronisk sygdom hos mennesker med psykiske lidelser. Projektet er en del af et Fremfærdprojekt, som Ergoterapeutforeningen samarbejder med KL om.

Sessionen omhandlede borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og det faktum, at de som den øvrige del af befolkningen, i stigende grad udvikler kroniske sygdomme. Men en del af de kroniske og livsstilsbetingede sygdomme kan forebygges.

I 2017/18 sætter 'Fremfærd - Borgere med Særlige Behov' fokus på dette med projektet 'Systematisk tidlig opsporing af kronisk sygdom hos mennesker med psykiske lidelser på botilbud'. I sessionen præsenteres projektet og der sættes fokus på hvordan man arbejder med opsporing af kronisk sygdom hos borgere i sociale botilbud.

Samarbejde mellem specialister

Ergoterapeut Lone Bech fra MuskelsvindsFonden holdt session om den teknologiske udvikling og hvordan kortere indlæggelser og større viden om effekten af rehabilitering betyder, at stadig flere borgere modtager behandling og rehabilitering i og omkring eget hjem.

Det stiller store og nye krav til kommunernes kompetencer og organisering og forudsætter et endnu tættere samarbejde med specialister. På sessionen fik tilhørerne indblik i, hvordan kommunen kan styrke samarbejdet med de tre specialsygehuse, som rehabiliterer borgere med hhv. hjerneskade, sclerose og muskelsvind. Det blev ligeledes drøftet, hvordan der kan samarbejdes om at skabe større værdi for den enkelte borger med fokus på hverdagen og nedtoning af det kliniske perspektiv.