Hjem > Aktuelt > Nyheder > Fleksibilitetsaftale med Danske Regioner er ikke længere gældende

Fleksibilitetsaftale med Danske Regioner er ikke længere gældende

14. maj 2020
Samfundet er igen ved at åbne, og sundhedsvæsenet øger aktiviteten på områder, hvor der i en periode har været reduceret aktivitet. Dette betyder samlet set, at man også i forhold til planlægning af tilstedeværelse af medarbejdere kan vende tilbage til almindelige planlægningsperioder og fremmødeplaner - fortsat efter gældende overenskomster og aftaler.

Den 17. marts indgik Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner forståelsespapiret ”Tilpassende løsninger er nødvendige”, som gav mulighed for fleksibilitet i forhold til opgavevaretagelse og arbejdstilrettelæggelse indenfor gældende overenskomster og aftaler.

Forståelsespapiret blev indgået på et tidspunkt, hvor forventningerne til situationen på de regionale arbejdspladser var helt anderledes, end den er nu. Vi stod over for en mulig krise, nu står vi over for en vigtig opgave i sundhedsvæsenet.

Samfundet er igen ved at åbne, og sundhedsvæsenet øger aktiviteten på områder, hvor der i en periode har været reduceret aktivitet.

Dette betyder samlet set, at man også i forhold til planlægning af tilstedeværelse af medarbejdere kan vende tilbage til almindelige planlægningsperioder og fremmødeplaner - fortsat efter gældende overenskomster og aftaler.

Med den nye aftale af 13. maj 2020 ”Covid-19 og langsom genåbning af samfundet” bliver det således konstateret, at den fælles tilkendegivelse i forståelsespapiret af 17. marts 2020 kan ikke bruges i den nuværende situation. Det betyder, at I kan vende tilbage til de normale omstændigheder.

  • Du finder aftalen her