Hjem > Aktuelt > Nyheder > FL18: Investér mere i velfærden

FL18: Investér mere i velfærden

31. august 2017
​Regeringen har i dag fremlagt sit forslag til næste års finanslov, hvor der bliver lagt op til skattelettelser for 23 milliarder kroner, mens velfærden ikke prioriteres i samme grad.
Finanslov 2018

- Det er blot afsat 500 millioner kroner ekstra om året til at styrke sundheds- og ældreområdet. Det er meget lidt, og det sikrer ikke, at vi kan fastholde serviceniveauet på sygehusene og i ældreplejen i en tid med mange flere ældre borgere, siger Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Hun ser frem til, at regeringen præsenterer sit sundhedspolitiske udspil, som ”skal sikre bedre behandling og pleje til gavn for bl.a. de ældre medicinske patienter”, som det hedder i finanslovsforslaget ”Et trygt og sammenhængende Danmark”.

- Regeringen har som klar prioritet at sikre en mere sammenhængende behandling og pleje af ældre. I den forbindelse vil jeg foreslå, at der afsættes midler til tværgående teams på plejehjemmene, som kan hjælpe de ældre, der har problemer med at spise maden, siger Tina Nør Langager.

Hun peger på, at tygge- og synkeproblemer er et stort problem, der medfører lungebetændelser og underernæring, fører til mange indlæggelser på sygehusene og forringet livskvalitet, som koster det offentlige mange penge.

- For at undgå det, er der på plejecentrene brug for tværfaglige ernæringsteams, hvor ergoterapeuters rolle er at have fokus på den rigtige siddestilling, vurdering og træning i at synke samt afprøvning af relevante hjælpemidler, siger Tina Nør Langager.

Midler til det sociale område

I forhold til de socialt udsatte ønsker regeringen at afsætte 770 millioner kroner i forbindelse med SATS-puljen. Midlerne skal blandt andet bruges på indsatser, der sætter fokus på at hjælpe de svageste ældre på plejehjemmene eller i eget hjem samt på øget livskvalitet og styrket rehabilitering. Dertil kommer et fokus på at forebygge mistrivsel og forværring af psykiske problemer hos børn og unge samt på at fremme tilknytningen til arbejdsmarkedet for udsatte borgere

- Det er en række områder, som er meget vigtige at prioritere. Derfor ville det være ønskeligt, hvis løsningerne var permanente og ikke finansieret via satspuljemidler. Især er der behov for en øget indsats for de udsatte borgere, der skal lære at mestre eget liv og som på sigt kan komme ind på arbejdsmarkedet. Også her har ergoterapeuter en vigtig rolle at spille, siger Tina Nør Langager.

Læs finanslovsforslaget her (PDF)