Hjem > Aktuelt > Nyheder > FL17: 1 mia. kr. til kernevelfærd i finanslovsforslag

FL17: 1 mia. kr. til kernevelfærd i finanslovsforslag

30. august 2016
Finansminister Claus Hjort Frederiksen har netop præsenteret regeringens udspil til finansloven for 2017, der populært sagt er statens budget for næste år.

Af forslaget fremgår det, at regeringen ønsker at styrke kernevelfærden gennem nye initiativer på sundhedsområdet, ældreområdet og dagtilbudsområdet med i alt 1 mia. kr. for 2017. Der målrettes 720 mio. kr. øget livskvalitet og selvbestemmelse for de ældre på plejehjemmene frem mod 2020.

Kræftplan IV

Med kræftplan IV skal kvaliteten af kræftbehandlingen styrkes og fremtidssikres, og kræftpatienter skal opleve hurtige, sammenhængende og trygge sygdomsforløb, hvor de selv tages med på råd. Planen omfatter initiativer om forbedret patientinddragelse og udvikling af nye behandlingsmetoder. Og det omfatter midler til flere hænder og nyt apparatur til udredning og behandling af borgere med kræft.

- Det er helt afgørende at se på sammenhæng og overgange i behandlingsforløb, fordi alt for mange kræftpatienter oplever i dag, at de er kastebolde mellem forskellige afdelinger, systemer og sektorer. Vi ved også, at alt for få af de kræftpatienter, der har behov for genoptræning også får en genoptræningsplan, siger Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

I forslaget prioriterer regeringen 70 mio. kroner i 2017 til en række tiltag på sundhedsområdet, der styrker rettighederne for patienter og understøtter den faglige udvikling af sundhedsområdet. I alt afsættes knap 295 millioner kroner over fire år.

- I udgangspunktet hilser vi jo ethvert løft af kvaliteten på sundhedsområdet velkomment. Patientrettigheder og styrkelse af faglighed er ikke en undtagelse, siger Tina Nør Langager, der dog understreger, at der er tale om et forslag til finanslov, der først skal vedtages før en eventuel udmøntning kan ske.

Ny klippekorts-ordning for ældre på plejehjem

På ældreområdet afsættes 180 mio. kr. årligt, idet alle plejehjemsbeboere får et klippekort til ekstra hjælp udover den eksisterende plejeindsats. Den enkelte beboer skal selv være med til at bestemme brugen af kortet. I praksis vil ordningen betyde, at ældre der bor på plejehjem eller plejebolig får tilbud om ca. en halv times ekstra hjælp hver 14. dag. Der kan også ”spares op”, så der f.eks. bruges 2 eller tre klip på én gang.

- Det er fornuftigt at give de ca. 46.000 beboere på landets plejehjem øget medbestemmelse, så de selv kan vælge og prioritere, hvilke aktiviteter der er mest meningsfulde for dem. Det vil betyde et løft i livskvaliteten for den ældre, vurderer Tina Nør Langager. 

Udover den nye klippekortordning øremærker regeringen 12 mio. kr. årligt til initiativer, der kan styrke madoplevelsen og den gode ernæring for de ældre på plejehjem.

- Jeg forventer, at en del af midlerne bruges til at styrke madlavningen og måltidet, der er vigtige hverdagsaktiviteter og en stor del af livet. På denne vis vil de ergoterapeutiske kompetencer komme i spil, også i forhold til de ældre der mister appetitten og får problemer med at spise og drikke, afslutter Tina Nør Langager.