Hjem > Aktuelt > Nyheder > Fire nye retningslinjer på ældreområdet bygger på evidens

Fire nye retningslinjer på ældreområdet bygger på evidens

16. marts 2014
Evidensbaserede arbejdsgange på det kommunale ældre- og sundhedsområde er nødvendig. Det mener KL og Sundhedskartellet, som har udarbejdet fire kliniske retningslinjer.
Foto: Chili

KL og Sundhedskartellet har i samarbejde udarbejdet fire kliniske retningslinjer inden for det kommunale ældre- og sundhedsområde.

Retningslinjerne går tæt på spisevanskeligheder hos apopleksiramte (blodprop), hverdagsrehabiliteringidentifikation af tidlige palliative behov (livstruende sygdomme) samt udredning og forebyggelse af indlæggelse ved luftvejsinfektion.

Læs mere og download:

De kliniske retningslinjer ligger allerede klar til brug. Til hver retningslinje er der udarbejdet et skema, der gør det muligt at tilpasse de overordnede retningslinjer til lokale forhold. Skemaet finder du som bilag ved hver retningslinje.

Det er forskellige faggrupper fra Sundhedskartellet - herunder ergoterapeuter, der har været med til at udvikle de kliniske retningslinjer. Alle med faglige kompetencer fra praksis. Arbejdsgrupperne har desuden haft tilknytning til en metodisk ressourceperson med særlige kompetencer inden for litteratursøgning

Retningslinjerne er godkendt af 
Center for Kliniske Retningslinier

Læs mere på Personaleweb