Hjem > Aktuelt > Nyheder > Finanslovsforslag forpasser chance for at sætte nye tiltag i gang

Finanslovsforslag forpasser chance for at sætte nye tiltag i gang

24. marts 2023
Regeringen bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne fremlagde torsdag den 23. marts sit forslag til en ny finanslov. Der er lagt op til en smal finanslov med henvisning til, at regeringen ikke ønsker at puste til inflationen. Ergoterapeutforeningen har både ris og ros til det fremlagte finanslovsforslag.
Du kan læse hele forslaget til finanslov for finansåret 2023 på Finansministeriets hjemmeside.

Finansminister Nicolai Wammen lagde ved præsentationen af finanslovsforslaget ikke skjul på, at det er en stram økonomisk prioritering, der ligger bag forslaget. Det bemærker man hos ETF. 

- Hvis man ser bort fra de midler, der allerede er afsat i puljer og akutpakker, er der ikke meget tilbage til at udvikle i forhold til de behov, der blev adresseret i regeringsgrundlaget. Det må siges at være overraskende, siger Tina Nør Langager.

Forslaget til den kommende finanslov indeholder en række elementer, der allerede har været fremme. Det gælder blandt andet:

 • Der er prioriteret en milliard i 2022/2023 og en milliard i 2024 til en akutplan for sygehusvæsenet. Se også ETF’s nyhed her.
   
 • Aftalen om SSA-reserven, som er reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. SSA-reserven afløste satspuljen i 2019. Herunder er der afsat nogle midler til kompetenceudvikling og kvalitetsløft i socialpsykiatrien, IPS for unge, og specialiseret rehabilitering på Sclerosehospitalerne og rehabiliteringstilbud for patienter med Parkinson.
   
 • Der afsættes i forbindelse med fordelingen af forskningsreserven penge til områder, der kan være relevante for ergoterapeuter i forskningsstillinger at søge - navnlig 100 millioner til forskning i psykiatri.
   
 • Der er afsat ca. 1,3 mia. kr. i perioden 2023-2026 til en ny arbejdsmiljøaftale, der bl.a. indebærer en indsats for bedre arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøaftalen fra 2019 udløb i 2022, og det har derfor været et opmærksomhedspunkt for ETF igennem noget tid, at det var væsentligt, at den blev forlænget.

Ris og ros til forslaget

Fra ETF’s side er der imidlertid både ris og ros til regeringens forslag.

- Jeg er rigtig glad for den dialog, vi indtil videre har haft med den nye regering og ordførerne. Det er glædeligt, at regeringen understreger, at sundhed fortsat er vigtigt, og at man anerkender behovet for mere arbejdskraft til et hårdt presset sundhedsvæsen. Ligesom det er godt og naturligt, at man følger op på nogle af de initiativer, man allerede har taget og finansierer dem – mens man er opmærksom på inflationen, udtaler Tina Nør Langager og fortsætter:

- Jeg savner dog, at man havde fundet et rum til flere nye investeringer på blandt andet sundheds- og socialområdet. Blandt andet for at styrke indsatsen for forebyggelse og rehabilitering.

I ETF oplever man et dilemma mellem mangel på personale og nedskæringer flere steder i både kommunerne og regionerne. Begge sektorer er under et udgiftspres fra inflationen, samtidig med at kommunerne er under pres af stigende udgifter til det specialiserede socialområde.

- Vi hører fra vores medlemmer, at man oplever nedskæringer. Også selvom der er en udtalt mangel på personaleressourcer mange steder, og man i forvejen ikke kan få dækket behovet helt. Her kunne man fra politisk side godt have brugt lejligheden til at prioritere at sætte ind, når man alligevel havde den store regnemaskine fremme. De ekstra penge, der blev afsat i regeringsgrundlaget til psykiatrien, er ikke fundet endnu, og finansloven indeholder heller ikke nye penge til arbejdet med en ny ældrelov, siger Tina Nør Langager og tilføjer:

- Man forpasser chancen for at sætte nye tiltag i gang.

Nu starter forhandlingerne

Allerede fredag den 24. marts har Regeringen deres første møde med de andre partier omkring finanslovsforslaget. Den pulje penge som SVM-regeringen har afsat, som andre partier, der vil være med i den politiske aftale, kan forhandle med regeringen om, er historisk lille.

Selvom der er tradition for, at der”findes” nye penge i løbet af en finanslovsforhandling, for at få en aftale til at lande, er det op til SVM-regeringen, om det er noget den vil være med til, fordi den har sit eget flertal i folketinget.

- Finansloven er ikke landet endnu, og der er meget på programmet den næste tid på Christiansborg. Vi glæder os til at spille ind, hvor vi kan, og være en del af løsning på de udfordringer, vi står overfor, afslutter Tina Nør Langager.

Bag om finansloven 2023

 • Finanslovsforslaget blev præsenteret på et pressemøde med deltagelse af finansminister Nicolai Wammen (S), fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M)
 • Finansloven for 2023 blev udskudt på grund af folketingets-valget, og de lange regeringsforhandlinger, med en midlertidig bevilling. Derfor fremlægger den nye SVM-Regeringen finansloven for 2023 nu.
 • Ifølge grundloven skal landet have en finanslov, og regeringen skal fremlægge et forslag til denne senest 4 måneder før finansårets begyndelse. Det betyder, at regeringen allerede til august skal fremlægge finansloven for 2024.
 • Samtidig kommer der før sommeren en aftale om både kommunernes og regionernes økonomi
 • Find finanslovsforslaget her