Hjem > Aktuelt > Nyheder > Fagligt oplæg til en samlet psykiatriplan

Fagligt oplæg til en samlet psykiatriplan

2. juli 2018
Sundhedsstyrelsen har lavet et fagligt oplæg der kommer til at udgøre grundstenene i den kommende psykiatriplan. Der er særligt fokus på de unge, svingdørs-patienterne og på at nedbringe overdødeligheden.

Kvaliteten af de indsatser som mennesker med psykiske lidelser modtager skal forbedres. Vi skal blive bedre til at forebygge psykiske lidelser, vi skal lave bedre tilbud til svingdørspatienter og nedbringe overdødeligheden blandt mennesker med psykiske lidelser. Det er nogle af hovedbudskaberne fra Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til den samlede psykiatriplan der forventes at komme til efteråret.

Der er positive takter i oplægget, mener formand for Ergoterapeutforeningen Tina Nør Langager.

- Overordnet set, er det nogle rigtigt fornuftige anbefalinger, som adresserer nogle af de store udfordringer i psykiatrien. Samtidig glæder det mig, at vi endelig forholder os til at forebygge, at flere unge får det så dårligt, at de har brug for psykiatrisk behandling, siger hun.

Men hun slår også et slag for, at der er behov for, at der bliver afsat tilstrækkeligt med ressourcer til psykiatrien.

- Vi kan ikke blive ved med at lappe på et hullet tag. Og klatte penge med satspuljen til psykiatrien. Jeg håber, at der med den samlede psykiatriplan vil blive tilført flere permanente midler til psykiatrien – for det er tiltrængt.

I det faglige oplæg anbefales det også, at der kommer et tættere samarbejde mellem den sociale indsats og den sundhedsfaglige indsats. Her ser Tina Nør Langager, at ergoterapeuter kan spille en afgørende rolle:

- Vi kan som ergoterapeuter være brobygger mellem en social- og en sundhedsfaglig tilgang til mennesker med psykiske lidelser fordi begge dele indgår i vores fag og DNA. De kompetencer vil der i høj grad være brug for i fremtiden.

Sundhedsstyrelsen anbefalinger fordeler sig indenfor fem punkter

  • Flere og bedre leveår for mennesker med psykiske lidelser
  • Større accept og forståelse af psykisk lidelse
  • Tidligere og mere tilgængelige indsatser
  • Højere faglig kvalitet i alle indsatser
  • Mere sammenhængende forløb for mennesker med psykiske lidelser.

Du kan læse Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til en samlet psykiatriplan her