Hjem > Aktuelt > Nyheder > Faglig ledelse - to nye udgivelser fra Væksthus for ledelse

Faglig ledelse - to nye udgivelser fra Væksthus for ledelse

7. oktober 2020
Væksthus for ledelse har udgivet to nye publikationer: "Fællestræk i faglig ledelse" og "Sammenhæng i ledelseskæden". Læs om dem her og find link til publikationerne.

Fællestræk i faglig ledelse

Væksthuset har interviewet 75 direktører, chefer og faglige ledere bredt fordelt på både opgavesøjler og funktioner i seks kommuner og en region og har på den baggrund identificeret syv centrale og fælles faglige ledelsesopgaver. Det er de generiske træk i faglig ledelse, som fokus skal rettes mod, når faglig ledelse skal styrkes. Det er altså faglige ledelsesopgaver, som både skolelederen, afdelingssygeplejersken og lederen af bygge- og miljøafdelingen er fælles om.

Disse syv gennemgående faglige ledelsesopgaver forudsætter faglig indsigt. Det er dem, der bør være fokus på, når faglig ledelse skal opprioriteres. Disse opgaver kan kun løses med ledelsesmæssig autoritet, hvis de også er kombineret med lederens

faglige indsigt og dermed faglige autoritet. Den vigtigste er, at de faglige ledere skal vare tæt på deres medarbejdere og skabe stærke faglige arbejdsfællesskaber om de faglige mål, de sammen skal opnå.

De faglige udfordringer og resultater fylder for lidt i direktionslokalet, i dialogen mellem chef og faglig leder og mellem lederen og medarbejderne. Faglig ledelse bør have højere prioritet, da en stærkere faglig ledelse skaber langt bedre resultater for borgerne. Læs mere om det i denne publikation. Der er brug for at styrke den faglige ledelse af medarbejderne. Det vil skærpe fokus på de faglige resultater og skabe størst mulig effekt for borgeren med de ressourcer, der er til rådighed.

Publikationen identificerer syv centrale faglige ledelsesopgaver, som både skolelederen, afdelingssygeplejersken og lederen af bygge- miljøafdelingen er fælles om, og som alle forudsætter faglig indsigt.

  • Find publikationen her 

Sammenhæng i ledelseskæden

Det er ikke kun de faglige ledere, der har ansvar for, at der udøves faglig ledelse af medarbejderne. Der skal være sammenhæng i ledelseskæden, for at det er muligt. Det er omdrejningspunktet for denne publikation fra Væksthus for Ledelse. Hvert niveau i ledelseskæden – fra topchef til faglig leder i det udførende led – skal fagligt kunne udfordre det næste led i kæden, når der skal mere fokus på resultaterne.

Publikationen peger på 10 temaer, der kan styrke sammenhængen i ledelseskæden, sætte større fokus på resultaterne og understøtte de faglige ledere bedre: 

  • Find publikationen her