Hjem > Aktuelt > Nyheder > Fælleserklæring forlænges i kommunerne

Fælleserklæring forlænges i kommunerne

29. marts 2021
Fælleserklæringen, som var gældende for alle kommuner indtil 31. marts, er blevet yderligere forlænget, så den gælder til og med 21. maj. De lokale aftaler ophører senest 14 dage efter fælleserklæringen udløber - dvs. den 4. juni - medmindre, et tidligere ophørstidspunkt er aftalt.

Fælleserklæringen omfatter fortsat alle kommuner og er i store træk identisk med den fælleserklæring, som Forhandlingsfællesskabet, herunder Etf, og KL indgik i januar måned.

Med fælleserklæringen får kommunerne stadig mulighed for at bede ergoterapeuter om at varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomstområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde. Forhandlingsfællesskabet og KL er fortsat enige om, at det er at foretrække, hvis varetagelse af opgaver uden for det normale arbejdsområde er baseret på frivillighed. Og fleksibiliteten er fortsat ledsaget af en pligt til lokal dialog og til at indgå lokale aftaler.

Det er præciseret, at fælleserklæringen også kan bruges ift. nye opgaver, som kommunerne kan pålægges i medfør af bl.a. epidemiloven. Udgangspunktet vil være, at sådanne nye opgaver er overenskomstdækket, og hvis du oplever, at der er tvivl om overenskomstdækningen af nye opgaver, er du velkommen til at kontakte Etf.

I drøftelserne om forlængelsen har Forhandlingsfællesskabet tilkendegivet, at det er vanskeligt for organisationerne at fortsætte de løbende forlængelser. Den ekstraordinære situation har stået på lang tid og for hver forlængelse, er det oplevelsen, at den øgede fleksibilitet udfordrer medarbejdernes arbejdsmiljø, og belaster den enkelte yderligere. KL har tilkendegivet, at de formentlig vil anmode om drøftelser inden den 21. maj med henblik på en yderligere forlængelse af fælleserklæringen.

  • Læs Fælleserklæringen her