Hjem > Aktuelt > Nyheder > Etf's fonde og puljer i foråret 2014

Etf's fonde og puljer i foråret 2014

15. april 2014
Ergoterapeutforeningens Bevillingsudvalg har uddelt midler til ansøgere af foreningens Praksispulje, Forskningsfond og Studierejsefond.

Praksispuljen

I forårets ansøgningsrunde til Ergoterapeutforeningens puljer har Bevillingsudvalget bevilget godt 170.000 kroner til i alt otte praksispuljeprojekter, foruden et projekt der havde ansøgt om midler (5000 kr.) til konsulentbistand. Projekterne, der er tildelt midler omhandler:

 • Velfærdsteknologi til ergoterapeutisk vurdering af patienter med post traumatisk amnesi, Hammel Neurocenter.
 • Oversættelse af E-APUS film til engelsk, Næstved Sygehus
 • Hverdagsrehabilitering til kørestolsbrugere, Silkeborg Kommune.
 • Kvalitetssikring i hjælpemiddelformidling målrettet bilsager, Næstved Kommune
 • Udredning af køreevne ved erhvervet hjerneskade, Hammel Neurocenter
 • Implementering af A-One i neurorehabiliteringen, Regionshospitalet i Skive
 • Ergoterapi og fysioterapi i FAM, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland

Forskningsfonden

Der er bevilget godt 308.000 kroner til fire forskningsprojekter, hvoraf der var to nye ph.d.- projekter.

 • Ph.d. studerende Jacob Madsen, ”Hverdagslivets innovationspotentiale – når teknologi skal give mening.” Aalborg Universitet
 • Ph.d.-studerende Emma Ghaziani, ”Elektrisk somatosensorisk stimulation til genoptræning af den paretiske arm i den akutte apopleksifase – en randomiseret kontrolleret undersøgelse.” Københavns Universitet
 • Desuden er der bevilget midler til udarbejdelse af ph.d.-protokol til Marc Sampedro Pilegaard, FiA, Syddansk Universitet
 • Et andet forskningsprojekt, der også blev støttet, er Prædiktorer for Weilby-plastik opererede patienters aktivitetsudøvelse – et prospektivt follow up studie, Gentofte Hospital

Studierejsefonden

Studierejsefonden råder i 2014 over 80.000 kroner. Etf’s hovedbestyrelse har forhøjet beløbet i år på grund af WFOT-kongressen i Japan.

 • Ti ergoterapeuter har fået bevilget hver 2.500 kroner til deltagelse i den kommende WFOT kongres i Yokohama, Japan i juni 2014
 • En ansøger fik 1.500 kroner til deltagelse i et symposium i Tokyo i samme periode
 • Seks ergoterapeuter er bevilget hver 2.500 kroner til deltagelse i konferencer i London, Lissabon, Stockholm og Finland
 • To ergoterapeuter fik hver 2.500. kr. til studiebesøg i USA

Studerende

Studierejsefonden har 10.000 kroner pr. år øremærket til studerende.

 • Ni studerende har hver fået 1.000 kroner til praktikophold i Tanzania, Australien, Norge og Hong Kong
 • En studerende har fået 1.000 kroner til deltagelse i WFOT kongres i Japan

Søg støtte

Husk, at du kan orientere dig her på siden om Etf´s fonde og puljer. Her kan du også finde ansøgningskriterierne, selvom du naturligvis også er velkommen til at kontakte Etf, således at din ansøgning målrettes mest muligt.

Næste ansøgningsrunde til Praksispulje, Forskningsfond og Studierejsefond er 15. september 2014.

Læs mere om Etf's fonde og puljer 

For yderligere information kontakt konsulent Ulla Garbøl 5336 4925 eller ug@etf.dk