Hjem > Aktuelt > Nyheder > Etf’s deltagelse på Ældretopmøde

Etf’s deltagelse på Ældretopmøde

1. oktober 2020
Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke havde sammen med Ældre Sagen, FOA og KL inviteret ældre borgere, pårørende, medarbejdere, organisationer herunder Ergoterapeutforeningen til en diskussion om fremtidens ældrepleje. På grund af corona-situationen blev mødet afholdt virtuelt den 30. september.
Foto: Colourbox

Fra Ergoterapeutforeningen fra EFS Geriatri og Gerontologi´s bestyrelse ergoterapeut og pårørenderådgiver Lotte Kofoed Hansen fra Frederiksberg kommune og formand Tina Nør Langager.

På Ældretopmødet havde man drøftelser man i mindre grupper, hvor outcome var forslag til løsninger inden for temaerne:

  1. Kerneopgaven og faglig kvalitet
  2. Rekruttering og kompetenceløft
  3. Faglig ledelse i en lærende kultur
  4. Kvalitet og tilsyn 
  5. Visitation tæt på hverdagen 
  6. Organisering af ældreplejen

I forbindelse med sin deltagelse i topmødet udtaler Tina Nør Langager:

 - Vi ergoterapeuter kan bidrage med mange kompetencer for både beboere og kollegaer. Det har vi vist i hverdagsrehabilitering. Vi ønsker plejehjem med mere hjem, hverdag og rehabilitering og den seneste tid peger på, at vi i den grad har behov for at fokusere på det.  Og hun fortsætter - Hvis vi skal have mere selvbestemmelse, aktivitet og deltagelse for beboerne på plejehjem er der brug for den faglighed, som ergoterapeuter kan byde ind med. Mere faglighed på plejehjem betyder også fokus på gode koblingskompetencer blandt medarbejderne. Der er behov for faglig supervision og en lærende kultur. Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere er dygtige udøvere af deres fag - især når det er komplekst.

Ergoterapeutforeningen mener, at det i højere grad skal være en fælles opgave at beboere og deres familier oplever værdighed, tid, tværfaglighed og at familien er en del af teamet. 

Se eventuelt også Ergoterapeutforeningens notat om etiske problemstillinger på ældreområdet fra 2019. Ergoterapeutforeningen udarbejdede notatet på opfordring af Etisk Råd, som ville igangsætte drøftelser på området. 

  • Læs notatet her