Hjem > Aktuelt > Nyheder > ETF: Vi er opmærksomme på fortolkningen af corona-aftale

ETF: Vi er opmærksomme på fortolkningen af corona-aftale

4. maj 2020
​Med corona-krisen har ergoterapeuter accepteret en vidtgående fleksibilitet i opgaveløsningen. Ergoterapeutforeningen er dog opmærksom på, at de muligheder for fleksibilitet i forhold til opgaver og arbejdsvilkår, som Fælleserklæringerne giver til ledelsen på sygehuse og i kommuner, ikke må blive fast praksis.
Foto: Colourbox

Fælleserklæringerne blev indgået for at give kommuner og regioner større fleksibilitet i håndteringen af corona-krisen. Det indebar fx, at ergoterapeuter kunne sættes til at varetage andre opgaver og baggrundstæppet var en forventning om et meget stort, men kortvarigt pres på sundheds- og ældresektoren.

Der er dog stor forskel på, om ergoterapeuter har fået andre opgaver under corona-krisen eller ej. Nogle kommuner har fra dag 1. benyttet sig af muligheden for udlån af ergoterapeuter til f.eks. plejen, mens andre kommuner har opretholdt ergoterapeutiske ydelser indenfor fx hverdagsrehabilitering og genoptræning. Imidlertid peger flere og flere TR’er dog på, at arbejdsgiverne fastholder ergoterapeuter i plejeopgaver i stedet for ergoterapeutiske kerneopgaver.

- Under corona-krisen har ergoterapeuter accepteret en vidtgående fleksibilitet i opgaveløsningen. Det er sket for at sikre den bedst mulige behandling af COVID19-patienter. Det tjener faggrupperne til ære, at alle har taget et fælles ansvar, siger Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen og fortsætter:

- For Ergoterapeutforeningen er det dog vigtigt, at de vidtgående muligheder for fleksibilitet i forhold til opgaver og arbejdsvilkår, som Fælleserklæringerne giver til ledelsen på sygehuse og i kommuner, ikke må blive fast praksis. Dette har vi også rejst i AC. 

Der er grund til at glæde sig over, at presset på sundhedssektoren har været mindre end frygtet. Derefter ser Etf, at der er god grund til at være stolt af den indsats og fleksibilitet, ergoterapeuter som faggruppe har lagt for dagen i en svær tid. Men når forholdene har udviklet sig mindre kritisk end frygtet, og der er presserende opgaver på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet, så er behovet for den udvidede faglige fleksibilitet også tilsvarende mindre.

- Målet med Fælleserklæringerne var altså at give regionerne og kommunerne en ekstraordinær fleksibilitet til en ekstraordinær situation. Men når situationen ændrer karakter, er det vigtigt, at vi kommer tilbage til at fokusere på, at patienter og borgere har brug for ergoterapeuters kernefaglighed for at sikre en effektiv genoptræning og rehabilitering, og den dagsorden er vi meget optagede af at løfte overfor KL og Danske Regioner, udtaler Tina Nør Langager.