Hjem > Aktuelt > Nyheder > ETF får ikke medhold i Landsretten

ETF får ikke medhold i Landsretten

16. januar 2023
Det er med overraskelse og ærgrelse, at Ergoterapeutforeningen konstaterer, at Landsretten vurderer, at der var hjemmel til, at CO10 kunne fratage foreningen forhandlings- og aftaleretten for ergoterapeuter på SOSU-skolerne.
Foto: Colourbox

Ergoterapeutforeningen har netop modtaget dommen i sagen, som hovedorganisationen Akademikerne (AC) i november 2022 førte i Landsretten om forhandlings- og aftaleretten for ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre på SOSU-skolerne.

Sagen opstod, da ETF skiftede hovdeorganisation og som følge heraf meldte sig ud af forhandlingsfællesskabet CO10.

Igennem hele sagen har det været ETF’s opfattelse, at forhandlingsretten for ergoterapeuter på SOSU-skolerne er naturligt placeret hos ETF, da foreningen er en monofaglig faglig organisation, og at det ikke har fremgået af CO10-vedtægterne, at foreningen kunne miste forhandlingsretten. Derudover har ETF haft forhandlingsretten længe og havde overenskomster med amtsrådsforeningen før, amterne blev nedlagt.

Det er derfor med overraskelse og ærgrelse, at ETF konstaterer, at Landsretten vurderer, at der var hjemmel til, at CO10 kunne fratage forhandlings- og aftaleretten.

ETF vil nu analysere dommens tekst grundigt med AC og deres advokat og vurdere det videre forløb.