Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ergoterapeuter relevante i behandling af overvægt

Ergoterapeuter relevante i behandling af overvægt

13. september 2018
Farmakologisk behandling af overvægt bør kun udgøre en mindre del af den samlede behandling af overvægt hos voksne i almen praksis. Den primære behandling bør fortsat være ikke-medicinske tiltag som ændring af kost- og motionsvaner. Det er budskabet i en ny artikel i Månedsbladet ”Rationel Farmakoterapi”. Et budskab som Ergoterapeutforeningen støtter op om.

- Det er vigtigt med et fokus på hverdagen og vanerne. Uden en tæt kobling til og med borgerens hverdag er det meget svært at ændre på vaner, hvad enten overvægt er en følge af livsstil eller problemerne har andre årsager, siger Tina Nør Langager, formand i Etf.

Voksne, der som konsekvens af fysiske gener af overvægt, er også i risiko for ikke at kunne fastholde en arbejdspladstilknytning. Usikkerheden om den fortsatte arbejdspladstilknytning kan give stressrelaterede problemstillinger.

Dette stiller derfor krav om en højere grad af helhedsorienteret tværfaglig forebyggende indsats. Talrige forsøg på hurtige slankekure og sporadisk motion præget af manglende motivation kan med fordel afløses af et målrettet fokus på en motivationsbaseret tilgang, hvor vaner og indarbejdede mønstre ændres gradvist. Her er ergoterapeuter med en aktivitetsbaseret tilgang relevante, hvilket der er praksiseksempel på.

Børn og unge, som er omfattet af problemstillingen overvægt, er en anden vigtig målgruppe, hvor der - set fra Ergoterapeutforeningens synspunkt - er behov for at tilrettelægge indsatser, der omhandler hverdagsaktiviteter med involvering af hele familien.

- De fleste nuværende praksisindsatser har et isoleret fokus på kost og motion, og mindre på integrering af livsstilsforandringer i hverdagslivet med henblik på høj grad af compliance. Familierne bør anerkendes som eksperterne i deres eget liv. Skal vaner, roller og mønstre ændres skal familierne målrettet inddrages i at se muligheder og begrænsninger i en helhedsorienteret tilgang til sundhed og livsstil på børne- og ungeområdet, siger Tina Nør Langager.