Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ergoterapeuter i psykiatrien er mere relevante end nogensinde

Ergoterapeuter i psykiatrien er mere relevante end nogensinde

3. november 2014
Etf mener, at der endnu en gang skal skabes et fornyet fokus på psykiatriske patienter og psykiatrien generelt. Derfor har foreningen valgt at sætte lys på et arbejdsområde, som har været et af de mest centrale i professionens historie.
Ergoterapeuter i psykiatrien medvirker til, at mennesker med psykiske lidelser støttes til at skabe et personligt hverdagsliv med høj grad af autonomi, aktivitet og deltagelse. Foto: Lisbeth Holten

Psykiatriens væsen må nødvendigvis være at kombinere helbredsfaktorer med sociale forhold, inklusion, respekt, åbenhed og anerkendelse.

- At kunne være deltagende og nyttig i samfundet er helt afgørende for psykisk robusthed og mulighed for at mestre det at leve med et sårbart sind. Mere end nogensinde, skriver Gunner Gamborg, formand for Etf i sin leder i fagbladet Ergoterapeuten nr. 7.

Der er politiske tiltag, som Etf mener er værd at mærke til, og som skal bruges positivt for både patienter, pårørende og fagprofessionelle. Blandt andet har Folketinget bevilget 2,2 milliarder kroner til psykiatrien i en ny satspuljeaftale.

– Pengene har været længe undervejs, for psykiatrien har i sandhed haft hårdt brug for ny energi og bedre økonomi. I Etf er vi meget opmærksomme på, at en specialiseret og koordineret psykiatri faktisk indfrier de lovede forbedringer, siger Gunner Gamborg.

Ergoterapi kan forbedre vilkår for patienter og pårørende

Etf mener naturligvis også, at ergoterapi og ergoterapeuter som faggruppe kan have en afgørende rolle for psykiatriske patienters aktivitet i hverdagen og dermed øge deres mulighed for at mestre livet som psykisk sårbar.

- Vi mener, at ergoterapi kan forebygge og erstatte tvang i psykiatrien, og at den ergoterapeutiske indsats skal være en stærkere del af beskæftigelsesindsatsen sammen med de mennesker, der har psykiske lidelser, siger Gunner Gamborg.

Psykiske lidelser har ofte store konsekvenser for den enkeltes uddannelse, arbejdsliv, sociale relationer og roller og i forhold til basale forventninger til et værdigt liv.

Ergoterapeuter i psykiatrien medvirker til, at mennesker med psykiske lidelser støttes til at skabe et personligt hverdagsliv med høj grad af autonomi, aktivitet og deltagelse.

Etf arbejder blandt andet for, at hverdagsrehabilitering på psykiatriens vilkår bliver en del af kommuner og regioners indsats, og ikke mindst at psykiatri og somatik ligestilles, således at der indføres genoptræningsplaner i psykiatrien.

- Der er fortsat store udfordringer i regioner og kommuner. En styrket ergoterapeutisk og rehabiliterende indsats er en del af forbedringen af vilkår for psykiatriske patienter og deres pårørende. Mere end nogensinde, siger Gunner Gamborg.

Læs artiklen "Psykiatrien trænger til et løft" på Ergoterapeuten

Læs fagbladet Ergoterapeuten