Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ergoterapeuter er ressource-specialister

Ergoterapeuter er ressource-specialister

4. juli 2014
Ergoterapeutforeningen mener, at ergoterapeuter er specialister i at finde ressourcer i og omkring borgerene.Temaet er derfor højt prioriteret på Etf's dagsorden og blev konkret udmøntet i en kvalitativ medlemsundersøgelse, som forløb fra den 27. maj til 14. juni 2014 på etf.dk.

24 ergoterapeuter svarede på spørgsmål om:

  • Hvilke forhold ser du som ressourcer i og omkring dine patienter/borgere?
  • Hvilke skemaer eller screeningsredskaber anvender du, som beskriver de konkrete ressourcer, som du vil styrke sammen med dine patienter/borgere?

Undersøgelsens resultater har været fremlagt for Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd (EVR) og der er nu igangsat en proces, som blandt andet skal kvalificere de kategorier, som ergoterapeuter forbinder med borgernes ressourcer.

Ergoterapeuter har i mange år også sagt, at ”vi tager udgangspunkt i personens og omgivelsernes ressourcer”. Alle taler i dag om borgernes ressourcer og om at inddrage borgerne, og ergoterapeuter skal være den faggruppe, der har de konkrete kompetencer og redskaber til at måle dem:

      Alle ressourcer skal optimeres og nyttiggøres.

Følg med her på etf.dk, hvor der er flere initiativer omkring temaet ressourcer på vej.