Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ergoterapeuter bør koordinere indsatsen mod overvægt

Ergoterapeuter bør koordinere indsatsen mod overvægt

19. juni 2022
Der var kamp om taletiden, da syv paneldeltagere på Folkemødet diskuterede, hvad man stiller op mod det stigende problem med overvægt blandt danskere.
Ergpoterapeut og seniorforsker Jeanette Reffstrup Christensen deltog i en debat om overvægt på Folkemødet.

Af jakob Kehlet

Vi begynder med slutningen: Til allersidst i den timelange debat med titlen ”Det er svært at blive let” lykkedes det for ergoterapeut og seniorforsker ved Syddansk Universitet Jeanette Reffstrup Christensen at trænge igennem med hendes bud på, hvordan 30 års frustrerende og mislykket kamp for at få overvægtige danskere til at tabe sig kan vendes til succes, så borgere med overvægt fastholder deres vægttab. Ergoterapeuter spiller ikke overraskende en central rolle i det løsningsforslag, som hun fik lov til at fremføre, inden debatten sluttede.

- På individniveau skal lægerne kunne henvise til en ergoterapeut, der kan fungere som en koordinator i indsatsen og kortlægge borgerens hverdagsliv og de daglige rytmer og vaner, der knytter sig til det. Vi skal analysere de sociale relationer, og understøtte de aktiviteter, der gør borgeren glad, forklarede Jeanette Reffstrup Christensen.

På baggrund af de oplysninger og ønsker, som analysen kaster af sig, kan ergoterapeuten henvise til den nødvendige indsats, som kan varetages af eksempelvis fysioterapeuter og diætister, der derefter arbejder videre i tæt samråd med borgeren om kost og motion. De tre faggrupper holder desuden kontakt med hinanden for at kunne supplere med hver deres faglige fokus på borgeren.

Den eneste forsker

Jeanette Reffstrup Christensen var den eneste i panelet, der har en forskningsmæssig baggrund, og resultaterne af hendes forskningsforøg DO:IT viser, at borgere, der følger forløbet i 12 til 14 uger, for 56 procents vedkommende fastholder deres vægttab. Tallet skal ses i forhold til øvrige vægttabsinterventioner, hvor det generelle billede er, at kun i omegnen af fem procent formår at fastholde vægttabet.

Paneldebatten ved Folkemødet var arrangeret af Fagligt selskab af Kliniske Diætister i Kost og Ernæringsforbundet, og formanden for det faglige selskab, Mette Theil, lagde fra starten af debatten ud med at slå ud med armene og erkende, at indsatsen med vægttab hidtil ikke havde kunnet hjælpe den enkelte borger med overvægt. Tværtimod stiger andelen af overvægtige og svært overvægtige hastigt i disse år. Andelen af danskere med svær overvægt ( BMI over 30) er steget jævnt fra 13,6 procent i 2010 til 18,5 procent i 2021.

Foruden diætisterne deltog regionsformand hos Danske Fysioterapeuter Sanne Jensen, bestyrelsesmedlem i Dansk Psykolog Forening Rose-Marie Mollerup, sektornæstformand i FOA Vinni Jakobsen, og næstformand i Lægeforeningen Anna Mette Nathan. Sundhedsstyrelsen var repræsenteret ved enhedschef Niels Sandø.

Vaner skal ændres

Jeanette Reffstrup Christensen slog fast, at kost og motion er de væsentligste elementer i interventionen for at opnå vægttab, og at det centrale element er at få folk til at ændre vaner.

Det synspunkt fik hun anerkendelse for hos Sundhedsstyrelsens enhedschef:

- Vi kan udforme vejledninger og anbefalinger, men adfærdsændringen er den væsentligste udfordring, konstaterede Niels Sandø.

Flere af paneldeltagerne gjorde Niels Sandø opmærksom på, at kommunerne ikke har pligt til at følge styrelsens anbefalinger og vejledninger om indsatsen mod overvægt, og at der er store forskelle fra kommune til kommune på, hvordan opgaven varetages.

Niels Sandø erkendte, at når det kommer til indsatsen mod overvægt er der ingen 2der har bolden" og dermed pligt til at gøre en indsats. Hvis kommunerne ønsker at sætte initiativer i værk, må de selv til lommerne.

Jeanette Reffstrup Christensen kunne her byde ind med en undersøgelse, som hun har været med til at gennemføre i samtlige 98 kommuner. I alt fandt forskerne, at der var 238 initiativer i kommunerne af vidt forskellig karakter.

- Nogle tilbud henvender sig til alkoholiserede mænd, andre til pakistanske kvinder og atter andre til børn med overvægt, og størstedelen af tilbuddene må jeg med skam melde: De virker ikke. Derfor kan man sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet har nogen værdi for den praktiserende læge at henvise til tilbuddene, og mange af dem gør det heller ikke. Vi har brug for en "henvisningsknap" så det hele forgår meget mere gnidningsløst, sagde Jeanette Reffstrup Christensen med henvisning til det manglende led i indsatsen, som ergoterapeuter kan udfylde.

Alle var enige om, at der skal skabes faste rammer for indsatsen mod overvægt, så borgerne ikke mødes med de tilbud, som de enkelte kommuner tilfældigvis har valgt at satse på. Niels Sandø fra Sundhedsstyrelsen fralagde sig ansvaret for at få etableret rammerne.

- Sundhedsstyrelsen kan bidrage med faglige anbefalinger på baggrund af den bedste evidens, og ofte anbefaler vi en tværfaglig indsats, men rammerne afgøres på politisk niveau, sagde Niels Sandø.

På vægten eller ej?

Panelet blev også bedt om at tage stilling til, om borgere med overvægt skal op på vægten, hvis de vælger at møde op til et overvægtsforløb, eller om det er uetisk at bede dem om det.

Alle paneldeltagere mente, at det var o.k., hvis borgerne vel at mærke var med på tanken, men at fokus ikke skulle være på det tal, som vægten viser, men derimod bruges som led i at italesætte indsatsen for at skabe en bedre livsstil.

Jeanette Reffstrup Christensen var enig og påpegede, at borgere med overvægt ofte selv beder om at blive vejet.

- Mange af dem oplever det som en kæmpe succes, hvis det lykkes at få vægten lidt ned, så på den måde kan det bruges som et redskab til at skabe motivation, sagde hun.

Medicin mod overvægt

Et andet emne, der blev bragt på banen var muligheden for at gennemfører vægttab gennem medicinsk behandling.

Anna Mette Nathan fra Lægeforeningen gjorde det klart, at behandlingen med diabetesmedicin endnu ikke er godkendt til behandling mod overvægt og derfor figurerer som såkaldt "off label" hos myndighederne.

- Derfor er det ikke relevant at diskutere det som en mulighed endnu, sagde hun.

Jeanette Reffstrup Christensen tilføjende at medicinalbranchen står på spring for at få godkendt den diabetes-medicin, der kan bruges til formålet. Blandt andet viser Novo Nordisk stor interesse for området.

- Man skal have diabetes-medicinen i dobbelte doser for at opnå vægttab. Det er dyrt og man skal tage medicinen hver dag, konstaterede Jeanette Reffstrup Christensen.

Andre emner som indsatser mod den fremherskende kagekultur på danske arbejdspladser blev også berørt, og en bedre inddragelse af foreningslivet i indsatsen blev ligeledes efterlyst. Et forslag om at legepladser bliver indrettet, så voksne mennesker bedre kan deltage i legeaktiviteter, nåede også at blive behandlet i løbet af den time, debatten varede.

Centre med fokus på overvægt

Inden mikrofonerne blev slukket for dette års folkemødedebat om overvægt, nåede Jeanette Reffstrup Christensen også at slå til lyd for, at der oprettes særlige centre i sundhedsklyngerne specielt rettet mod borgere med overvægt – efter samme model som de nuværende Steno diabetescentre. På hendes ønskeliste stod desuden politiske initiativer for at flytte de usunde varer fra danskernes synsfelt, så de ikke fristes unødigt.

- Der er behov for at tage fat i levnedsmiddelindustrien og – især – i detailhandlen. Slik og chips skal placeres i mindre tilgængelige afdelinger eller gerne fjernes helt fra supermarkederne og placeres i specialbutikker. Desuden skal slik og kager ud af skolernes kantiner, foreslog Jeanette Reffstrup Christensen.